poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Getin Noble Bank utworzył rezerwę na tzw. mały TSUE

msd | 19 listopada 2019
Wynik banku za III kwartał zostanie pomniejszony o 24,6 mln zł brutto, ponieważ zawiązał on rezerwę dotyczącą zwrotu kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Rezerwa, która pomniejszy wynik GNB w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym, zostanie rozłożona pomiędzy wynik odsetkowy (12 mln zł) oraz pozostałe koszty operacyjne (12,6 mln zł).

Po sześciu miesiącach tego roku GNB miał 280,2 mln zł skonsolidowanej straty brutto i 246,3 mln zł straty netto. Bank nie spodziewa się zysków w tym roku. Na koniec czerwca brakowało mu około 1,5-1,6 mld zł kapitału.

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał bank opublikuje 21 listopada, o osiem dni wcześniej niż pierwotnie planował.

Na Catalyst znajduje się 31 serii obligacji Getin Noble Banku, w tym 30 to dług podporządkowany. Najbliższa wykupu seria GNB1219 wyceniana jest na 99,3 proc. nominału. Rentowności dłuższego długu sięgają do 15-17 proc. brutto.

W miniony poniedziałek GNB wykupił papiery dłużne na 40 mln zł. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje