czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Ghelamco zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 16 kwietnia 2018
Wartość i warunki oferty nie zostały na razie ujawnione. Oferta wprawdzie będzie mieć charakter publiczny, ale zapisy prawdopodobnie będą przyjmowane od inwestorów profesjonalnych lub składających zlecenia nabycia na co najmniej 500 tys. zł.

Zaplanowana na II kwartał emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu do 400 mln zł, któremu nie towarzyszy jednak zatwierdzony przez KNF prospekt. Stąd decydując się na ofertę publiczną Ghelamco może przyjmować zapisy od inwestorów profesjonalnych lub takich, którzy składają zapisy na równowartość co najmniej 100 tys. euro. W praktyce po „zaokrągleniu” minimalny wymagany zapis wart może być nawet 500 tys. zł, tak było podczas poprzedniej bezprospektowej publicznej oferty dewelopera.

Dotychczas z wartego 400 mln zł programu pozyskało 313,05 mln zł w trzech ofertach publicznych oraz 20 mln zł w jednej prywatnej. Przy obecnej wartości programu i jego wykorzystaniu nowa oferta nie powinna być większa niż 66,95 mln zł.

W dwóch ostatnich emisjach, z grudnia 2017 r., Ghelamco proponowało WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży na trzy lata (oferta publiczna) oraz WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc. marży na cztery lata (oferta prywatna).

Tymczasem Ghelamco wciąż czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji, które będą mogły być oferowane do szerokiego grona inwestorów detalicznych. Wniosek o zatwierdzenie prospektu trafił do Komisji 28 grudnia.

Na Catalyst notowane są 24 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Najdłuższe, wygasające w latach 2020-2022, papiery złotowe wyceniane są w większości z 4,7-5,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje