czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Griffin Real Estate Invest chce uproszczonego postępowania układowego

msd | 09 grudnia 2020
Spółka, która nie spłaciła w ubiegły piątek obligacji na 84,2 mln zł, zdecydowała się na złożenie do MSiG wniosku o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Uproszczone postępowanie, na które zdecydowała się spółka, to nowy rodzaj restrukturyzacji, którą wprowadzono w czerwcu tego roku w ramach tzw. tarczy 4.0. Co do zasady, już sama publikacja obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ma dawać dłużnikowi ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi na okres czterech miesięcy, podczas których powinno dojść do zawarcia układu z wierzycielami.

W ubiegły piątek Griffin Real Estate Invest nie wykupił obligacji wartych 84,2 mln zł, dla których wcześniej trzykrotnie za zgodą obligatariuszy przesuwano termin spłaty (pierwotnie papiery miały wygasać w grudniu 2019 r.). Brak wykupu spółka wytłumaczyła przedłużającym się procesem sprzedaży nieruchomości, która stanowi jedno z zabezpieczeń obligacji.

Wiadomości o braku spłaty obligacyjnego zadłużenia towarzyszyła też informacja o trwającej zmiany nazwy z Griffin Real Estate Invest na Emilia Invest. Celem tego działania ma być uniknięcie „skojarzeń z grupą Griffin Real Estate, która nie doradza spółce ani nie jest w żaden inny sposób powiązana ze spółką”. 

Nie jest jednak jasne, kiedy więzi pomiędzy emitentem niewykupionych obligacji a Griffinem zostały zerwane. Z wyjaśnień, które otrzymaliśmy, wynika, że będące wspólnikami emitenta i kojarzone z Griffinem luksemburskie fundusze Topco II i Topco III, nie mają z inwestycyjną firmą już nic wspólnego.

„Fundusze Topco II i Topco III są nadal udziałowcami Griffin Real Estate Invest (emitenta), ale spółka Griffin Real Estate nie jest już zaangażowania w zarządzanie emitentem i spółkami, które są z nim powiązane i które udzieliły zabezpieczeń pod emisję obligacji. Griffin Real Estate nie partycypuje w podejmowaniu decyzji strategicznych ani nie doradza funduszom w tym zakresie. Nie posiada też żadnych udziałów w tych funduszach” – poinformowało nas biuro prasowe Griffin Real Estate.

Okoliczności zmian właścicielskich nad niewypłacalną spółką wciąż nie są więc jasne. Tymczasem zaktualizowana o ostatnie komunikaty strona internetowa poświęcona niewykupionym papierom dłużnym wciąż znajduje się w domenie Griffina. Lecz pod wskazany na niej adres mailowy, tym razem już w domenie z nową nazwą, zarejestrowaną 2 grudnia (emiliainvest[.]com), wiadomości nie docierają. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium