środa, 26 lutego 2020

Newsroom

Grudniowa emisja Lokum Deweloper trafiła na Catalyst

msd | 05 lutego 2020
Za 3,5-letnie niezabezpieczone papiery na 65 mln zł wrocławski deweloper płaci WIBOR 6M plus 3,45 pkt proc. marży, która może dodatkowo wzrosnąć.

Sama marża, ustalona bazowo na 3,45 pkt proc., jest o 0,35 pkt proc. wyższa niż w poprzedniej emisji 3,5-letniego długu Lokum, ale zamkniętej jeszcze w grudniu 2017 r. Jak i poprzednio, warunki emisji przewidują możliwość podniesienia pierwotnej marży o 0,2 lub 0,4 pkt proc. Stałoby się tak, gdyby wskaźnik zadłużenia (dług netto/kapitały własne) przekroczył kolejno 0,8x i 1,0x. Powyżej poziomu 1,2x mielibyśmy zaś do czynienia z naruszeniem warunków emisji.

Warto przypomnieć, że przez ostatnie cztery lata wskaźnik dług netto/kapitały własne grupy Lokum Deweloper ani razu nie przekroczył 0,3x, kilka razy był natomiast ujemny (gotówka przekraczała poziom zobowiązań odsetkowych).

Niezależnie od 3,5-letniego okresu spłaty Lokum Deweloper zapewnił sobie też możliwość przedterminowego wykupu długu, z czego zresztą chętnie korzystał w przypadku starszych emisji. Wcześniejsza spłata może nastąpić najwcześniej po roku od emisji, za co – zależnie od terminu – spółka może być zobowiązana do wypłaty premii.

Warte 65 mln zł papiery serii F trafiły do portfeli 34 inwestorów, w tym subfunduszy. Dług uplasowano w ramach programu do 100 mln zł przyjętego w listopadzie.

Do godz. 13:30 nie handlowano debiutującymi obligacjami LKD0623. Nie wystawiono też dla nich żadnych oferta kupna ani sprzedaży.

Poprzednia seria długu dewelopera (LKD0621) wyceniana jest na 100,5 proc. nominału, co daje 4,35 proc. rentowności, pod warunkiem, że spółka nie skorzysta z przysługującej jej opcji wcześniejszego wykupu.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje