środa, 27 maja 2020

Newsroom

Grudniowa emisja Lokum Deweloper trafiła na Catalyst

msd | 05 lutego 2020
Za 3,5-letnie niezabezpieczone papiery na 65 mln zł wrocławski deweloper płaci WIBOR 6M plus 3,45 pkt proc. marży, która może dodatkowo wzrosnąć.

Sama marża, ustalona bazowo na 3,45 pkt proc., jest o 0,35 pkt proc. wyższa niż w poprzedniej emisji 3,5-letniego długu Lokum, ale zamkniętej jeszcze w grudniu 2017 r. Jak i poprzednio, warunki emisji przewidują możliwość podniesienia pierwotnej marży o 0,2 lub 0,4 pkt proc. Stałoby się tak, gdyby wskaźnik zadłużenia (dług netto/kapitały własne) przekroczył kolejno 0,8x i 1,0x. Powyżej poziomu 1,2x mielibyśmy zaś do czynienia z naruszeniem warunków emisji.

Warto przypomnieć, że przez ostatnie cztery lata wskaźnik dług netto/kapitały własne grupy Lokum Deweloper ani razu nie przekroczył 0,3x, kilka razy był natomiast ujemny (gotówka przekraczała poziom zobowiązań odsetkowych).

Niezależnie od 3,5-letniego okresu spłaty Lokum Deweloper zapewnił sobie też możliwość przedterminowego wykupu długu, z czego zresztą chętnie korzystał w przypadku starszych emisji. Wcześniejsza spłata może nastąpić najwcześniej po roku od emisji, za co – zależnie od terminu – spółka może być zobowiązana do wypłaty premii.

Warte 65 mln zł papiery serii F trafiły do portfeli 34 inwestorów, w tym subfunduszy. Dług uplasowano w ramach programu do 100 mln zł przyjętego w listopadzie.

Do godz. 13:30 nie handlowano debiutującymi obligacjami LKD0623. Nie wystawiono też dla nich żadnych oferta kupna ani sprzedaży.

Poprzednia seria długu dewelopera (LKD0621) wyceniana jest na 100,5 proc. nominału, co daje 4,35 proc. rentowności, pod warunkiem, że spółka nie skorzysta z przysługującej jej opcji wcześniejszego wykupu.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

 • Raport: Dobra sprzedaż mieszkań w styczniu, lutym i… COVID-19

  20 maja 2020
  Spodziewamy się, że kontynuacja negatywnego wpływu COVID-19 na wolumen sprzedawanych mieszkań jest nieunikniona. Naszym zdaniem w II kw. 2020 r. powinniśmy spodziewać się bardzo słabego odczytu kontraktacji – uważają analitycy Domu Maklerskiego Navigator.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper na nowo z długiem netto

  13 maja 2020
  Po wyraźnym obniżeniu salda gotówki i środków zgromadzonych na rachunkach powierniczych w I kwartale bilans wrocławskiego dewelopera ponownie wykazuje dodatnie wartości zadłużenia finansowego netto. Od razu sięgającego prawie 65 mln zł. Pomimo nienajlepszych perspektyw na najbliższe kwartały, płynność Lokum pozostaje zabezpieczona.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

  04 maja 2020
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2019 r.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper wciąż bez długu netto

  25 marca 2020
  Wrocławski deweloper zakończył ubiegły rok z niewielką przewagą gotówki i środków na rachunkach powierniczych nad zadłużeniem odsetkowym. Grupa w końcu zaczęła odbudowywać ofertę mieszkań, ale zastała ją epidemia koronawirusa. W czasy niepewności Lokum weszło jednak z poduszką płynnościową, dostępnymi kredytami i decyzją o niewypłacaniu dywidendy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje