niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Grupa AB po raz drugi bez długu netto

msd | 24 września 2020
Pomimo bardzo skromnych przepływów operacyjnych w ostatnim kwartale, przed lipcowym wykupem obligacji dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej ponownie miał na rachunkach więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego.

W zakończonym 30 czerwca IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 grupa AB poprawiła obroty o 20,2 proc. r/r do 2,49 mld zł, z czego wypracowano 15,8 mln zł zysku netto (wzrost o 29,5 proc. r/r). Wyniki dystrybutora rosły jednak w całym roku obrotowym, jeszcze przed wybuchem pandemii, która zwiększyła popyt na dostarczany sprzęt i usługi (m.in. rozwiązania chmurowe). Całoroczne skonsolidowane przychody AB wzrosły bowiem o 16,1 proc. r/r do ponad 10,2 mld zł, a zysk netto zwiększył się o 14,9 proc. do 66,4 mln zł.

Dzięki zmianom w kapitale obrotowym (spadek stanu należności i zapasów, wzrost zobowiązań handlowych) grupa AB zakończyła rok obrotowy 2019/2020 z 287,3 mln zł przepływów operacyjnych wobec 70 mln zł rok wcześniej. Lecz w samym tylko IV kwartale obrachunkowym (II kalendarzowym) cash flow operacyjny wyniósł skromne 1,2 mln zł, co i tak pozwoliło do utrzymania relatywnie wysokiej płynności gotówkowej, z którą wiązał się też brak długu netto.

Pomiędzy – rekordowym – III a IV kwartałem obrotowym z rachunków dystrybutora ubyło wprawdzie 18 mln zł środków pieniężnych, ale ich saldo na poziomie 277,8 mln zł wciąż zapewniało grupie historycznie jeden z najwyższych wskaźników płynności gotówkowej. Wyniósł on 0,17x wobec 0,21x kwartał wcześniej i pięcioletniej średniej poniżej 0,09x. Nieco gorzej prezentowała się jednak płynność bieżąca (1,45x), która na obecnym lub niższym poziomie w ciągu ostatnich pięciu lat znalazła się tylko dwa razy. W zamian AB pochwalić się może natomiast skróceniem cyklu konwersji gotówki, który wyniósł 28 dni wobec 37 dni przed rokiem i 38 dni przed dwoma laty.

Na koniec czerwca grupa AB miała 255,3 mln zł zadłużenia finansowego, wliczając w to wszelkie umowy najmu powierzchni biurowych i magazynowych (MSSF 16) oraz instrumenty pochodne. Zadłużenie to było więc o 22,5 mln zł niższe od gotówki na rachunkach grupy.

W lipcu dystrybutor spłacił natomiast warte 70 mln zł obligacje ze środków własnych. 

Na Catalyst pozostały jeszcze dwie serie papierów dłużnych AB z terminami spłaty w czerwcu 2022 r. (75 mln zł) oraz październiku 2023 r. (10,8 mln zł). Do transakcji nimi praktycznie jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • Wysokie zyski grupy AB i wciąż niezły bilans

  03 marca 2021
  Dystrybutor IT zanotował 52,9 mln zł zysku netto w zakończonym 31 grudnia II kwartale roku obrotowego 2020/21. Rosnące przychody i należności przełożyły się jednak na 92,4 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i wzrost długu netto. Historycznie grupa AB nadal wykazywała jednak relatywnie niskie zadłużenie i rekordowo wysoką płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Listopadowa emisja AB trafiła do obrotu na Catalyst

  05 stycznia 2021
  Warte 69,2 mln zł obligacje notowane będą na razie pod nazwą ABF1023, ale docelowo powinny zostać zasymilowaną ze starszą serią ABE1023 o wartości 10,8 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grupa AB wciąż korzysta na pandemii

  25 listopada 2020
  Obroty i zyski dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej rosną w dwucyfrowym tempie. Ostatni kwartał, w którym AB spłaciło obligacje i sezonowo zwiększyło stan zapasów oraz należności, przyniósł jednak spadek salda wolnej gotówki o ponad połowę.
  czytaj więcej
 • AB uplasowało obligacje warte 69,2 mln zł

  10 listopada 2020
  Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej zamknął książkę popytu na niespełna trzyletnie obligacje, które zostaną zasymilowane z istniejącą serią ABE1023.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje