piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Grupa GPW miała prawie 0,7 mld zł płynnych środków w koniec II kw.

msd | 01 sierpnia 2019
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe ponownie przekraczały wartość zadłużenia Giełdy Papierów Wartościowych. Doskonałej sytuacji płynnościowej nie zmieni też przypadająca na 2 sierpnia wypłata 133,6 mln zł dywidendy.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje