niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Grupa i2 Development szacuje zeszłoroczny zysk netto na 11 mln zł

msd | 08 stycznia 2018
Deweloper miał osiągnąć w ubiegłym roku 76 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 14 mln zł zysku operacyjnego – wynika ze wstępnych szacunków.

Osiągnięty w 2017 r. wynik netto był o około 83 proc. wyższy niż rok wcześniej, mimo że przychody deweloperskiej grupy spadły w tym czasie z 93,5 mln zł w 2016 r. do około 76 mln zł w 2017 r.

Jeszcze po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa i2 Development wykazywała 13,4 mln zł straty netto przy 23,4 mln zł przychodów.

Deweloper ujawnił także, iż jego jednostkowy zysk, który uwzględnia wyceny certyfikatów inwestycyjnych, wyniósł według szacunków około 52 mln zł w 2017 r. Rok wcześniej było to 37 mln zł, z czego wypłacono w 2017 r. 18,4 mln zł dywidendy. Zgodnie z warunkami emisji obligacji wypłata dla akcjonariuszy może sięgnąć do 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji i2 Development z terminami spłaty w lipcu i październiku 2017 r. Krótsze papiery wyceniano w poniedziałek z 6,45 proc. rentowności brutto. Dłuższą serią po raz ostatni handlowano 21 grudnia, przy 6,89 proc. rentowności (najlepsza oferta sprzedaży wycenia je obecnie z 6,02 proc. dochodu).

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Listopadowa oferta Alior Banku trafiła do obrotu

  08 stycznia 2018
  Do godz. 11.30 nie zawarto żadnej transakcji na debiutujących papierach ALR1225, które pochodzą z uplasowanej w kilka godzin oferty publicznej o wartości 150 mln zł.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej

Emisje