piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Grupa Inpro miała wstępnie 47 mln zł zysku netto w 2021 r.

msd | 11 kwietnia 2022
Niższa marżowość kończonych projektów i efekt wysokiej bazy z 2020 r. sprawiły, że zeszłoroczne przychody i zysk netto dewelopera spadły kolejno o 16 i 31 proc. r/r.

Jak wynika ze wstępnych szacunków, grupa Inpro zamknęła 2021 r. z 321 mln zł przychodów oraz 47 mln zł zysku netto. 

Deweloper przypomina, że już wcześniej sygnalizował spodziewany spadek przychodów i zysków względem 2020 r., który był dla niego wyjątkowo udany (przesunięcie oddania do użytkowania jednego osiedla z 2019 na 2020 oraz kończenie przedsięwzięć na gruntach o niskiej cenie zakupu).

Pełne sprawozdanie za 2021 r. grupa Inpro przekaże 27 kwietnia.

W I kwartale tego roku deweloper zakontraktował 81 lokali wobec 219 przed rokiem. Spadek sprzedaży tłumaczy agresją Rosji na Ukrainę oraz wzrostem oprocentowania kredytów. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Inpro. Za pochodzące z ubiegłorocznej emisji zabezpieczone papiery INP1025 spółka płaci WIBOR 6M plus 2,75 pkt proc. Nadal jednak nimi nie handlowano, a arkusze zleceń kupna i sprzedaży pozostają całkowicie puste.

Więcej wiadomości o Inpro S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst