wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Grupa P4 osiągnęła 2,4 mld zł przychodów w III kwartale

msd | 15 listopada 2022
Przejęcie UPC zapewniło operatorowi sieci Play 32-proc. wzrost przychodów w III kwartale i prawie 1 mld zł wyniku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu.

Skonsolidowane przychody P4 wzrosły o 32,2 proc. r/r, osiągając 2,42 mld zł w III kwartale. Jak jednak przyznaje spółka, to głównie efekt objęcia konsolidacją UPC Polska (organiczne przychody grupy P4 wzrosły o 6,6 proc. r/r). Wypracowany z tego wynik EBITDAaL, tj. EBITDA po kosztach leasingu, wzrósł o 29,3 proc. r/r, zatrzymując się na 979 mln zł, czyli poziomie nieco niższym niż kwartał wcześniej (1,01 mld zł), gdy do wyników grupy P4 po raz pierwszy wliczono też UPC. Stąd marża EBITDaL wyniosła 40,4 proc. w III kwartale wobec 43,9 proc. kwartał wcześniej i 41,3 proc. przed rokiem.

W minionym kwartale grupa P4 poniosła 359 mln zł nakładów inwestycyjnych, wynika także z opublikowanego komunikatu. Wydatki te trafiły między innymi na uruchomienie kolejnych stacji bazowych, których liczba wzrosła do 10,3 tys.

Na koniec września operator miał 12,8 tys. aktywnych klientów mobilnych i prawie 2 tys. klientów usług stacjonarnych.

Jako spółka notowana wyłącznie na Catalyst, P4 nie planuje publikować pełnego sprawozdania finansowego za III kwartał (nie ma takiego obowiązku).

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji operatora sieci Play z terminami wykupu pod koniec 2026 i 2027 r. Dłuższe z nich, za które P4 płaci WIBOR 6M plus 1,85 pkt proc., wyceniane są we wtorek na 94,01 proc. wartości nominalnej. Dostępność krótszej serii pozostaje natomiast utrudniona dla inwestorów indywidualnych ze względu na nominał sięgający 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst