poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Grupa PGE wypracowała 2,6 mld zł EBITDA w I kw.

msd | 12 maja 2022
Wynik EBITDA energetycznego koncernu wzrósł wstępnie o 18 proc. r/r do 2,61 mld zł w I kwartale, a dług netto pozostał na poziomie z grudnia, wynosząc około 4,2 mld zł.

Według wstępnych szacunków, największy wpływ wypracowany w I kwartale wynik EBITDA miały wzrosty w obszarze segmentu energetyki odnawialnej (+159 proc. r/r do 500 mln zł), dystrybucji (+21 proc. do 798 mln zł) oraz obrotu (+68 proc. do 593 mln zł). Jak przyznaje PGE, szczególne znaczenie miały dla niej pierwsze dwa obszary.

- Działalność tych segmentów (dystrybucji i energetyki odnawialnej – red.) będzie podstawą funkcjonowania grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Na te obszary będziemy również przeznaczać w kolejnych latach większość nakładów inwestycyjnych. Przykładamy do nich szczególną wagę, ponieważ oprócz oczekiwanej odpowiedniej stopy zwrotu, inwestycje te będą także wspierały transformację energetyczną grupy PGE i całej branży energetycznej – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto PGE w I kwartale wyniósł zaś 1,02 mld zł wobec 0,81 mld zł przed rokiem, wynika także ze wstępnych szacunków. 

Energetyczna grupa poniosła w I kwartale 895 mln zł nakładów inwestycyjnych (839 mln zł przed rokiem), a jej dług netto spadł od grudnia o symboliczne 36 mln zł do 4,19 mld zł. Nadal był zatem o ponad połowę niższy niż przed rokiem (8,7 mld zł). Wskaźnik długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA wyniósł zatem 0,42x, wynika z szacunków PGE.

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał PGE opublikuje 24 maja.

W kwietniu PGE pozyskała 3,2 mld zł z emisji akcji, której większość objął skarb państwa (2,5 mld zł). Pozyskane środki mają trafić na inwestycje w OZE, dekarbonizację i rozwój segmentu dystrybucji.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE o łącznej wartości 1,4 mld zł i terminach spłaty przypadających na 2026 oraz 2029 r. Spółka płaci za nie kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Sprzedający wyceniają papiery PGE0526 i PGE0529 odpowiednio na 99,85 i 99,80 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst