środa, 27 maja 2020

Newsroom

Hoist złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia aktywów GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 grudnia 2018
Należący do szwedzkiego windykatora fundusz Hoist II NS FIZ wnioskuje do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu portfeli wierzytelności od GetBacku.

Złożony przez Hoista wniosek obejmuje wierzytelności przysługujące samemu GetBackowi, należącej do niego spółce Neum Pretium oraz 13 jego funduszom sekurytyzacyjnym.

Sam wniosek trafił do UOKiK-u 21 grudnia, a Urząd ujawnił jego wpływ w ostatni czwartek. Działo się to więc już po ujawnieniu przez Hoista informacji o otrzymaniu niekorzystnej decyzji szwedzkiego nadzoru, która skutkować będzie pogorszeniem adekwatności kapitałowej windykatora. Pomimo tego, GetBack i Hoist miały pozostać przy ustalaniu szczegółów – wciąć potencjalnej – transakcji.

Negocjacje odnośnie potencjalnej transakcji trwają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Strony uzgadniają szczegóły zapisów prawnych umowy potencjalnej transakcji – informował Obligacje.pl zarząd GetBacku w przesłanym ponad tydzień temu stanowisku.

Wartość ewentualnej transakcji z Hoistem to ponad 1 mld zł. Według propozycji układowych nadzorcy sądowego, sprzedaż aktywów skandynawskiej spółce pozwoliłaby spłacić 24 proc. należności głównej wobec właścicieli niezabezpieczonych obligacji. Ewentualne dodatkowe wpływy wierzyciele GetBacku otrzymaliby w przyszłości z roszczeń odszkodowawczych względem podmiotów trzecich, tzw. fraudów.

Tymczasem kurator obligatariuszy, który preferował do tej pory 3-proc. konwersję wierzytelności na akcje poinformował na swojej stronie internetowej, że będzie za całkowitym brakiem jakiejkolwiek konwersji. Zdaniem kuratora takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ wierzyciele, którzy już teraz wyłączyli się spod jego kurateli (ich wierzytelność zostanie częściowo skonwertowana na kapitał) dają pewność przejęcia kontroli nad spółką.

Głosowanie nad układem GetBacku odbędzie się 22 stycznia.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje