niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

i2 Developoment spłaciło cześć nienotowanej emisji

msd | 21 lutego 2020
Wrocławski deweloper przedterminowo wykupił obligacje serii C na 2,92 mln zł z emisji wartej 15,3 mln zł, która będzie zapadać 5 kwietnia. Zapowiada też dalszą redukcję zadłużenia.

Papiery serii C warte początkowo były 30 mln zł i miały wygasać 5 stycznia tego roku. Niecałe trzy tygodnie wcześniej spółka porozumiała się jednak z obligatariuszem w sprawie zrolowania 14,7 mln zł na nowe 15-miesięczne papiery oraz przesunięcie terminu spłaty pozostałych 15,3 mln zł do 5 kwietnia. 

Przed kilkoma dniami i2 Development poinformowało natomiast komunikatem bieżącym o wartości zobowiązań, w tym zobowiązań przeterminowanych, na podstawie czego można spekulować, że spółka stara się uplasować nowe obligacje.

W lutym deweloper terminowo wykupił notowane na GPW obligacje o wartości 12,8 mln zł (całość emisji to 15 mln zł, ale wykup poprzedzono skupem o wartości 2,2 mln zł).

Na koniec 2019 r. grupa i2 miała 196,3 mln zł długu odsetkowe wobec 217,3 mln zł rok wcześniej. Spółka zapowiada dalsze oddłużanie.

- W 2020 r. spodziewamy się istotnych dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, w tym z tytułu finalizacji Bulwaru Staromiejskiego. Środki te przeznaczymy na spłatę zobowiązań oraz inwestycje w rozwój grupy – powiedział Marcin Misztal, prezes i2 Development, cytowany w komunikacie prasowym.

Spółka spodziewa się, że w najbliższych tygodniach otrzyma pozwolenie dla ekskluzywnej inwestycji Przy Aresenale, którą realizuje w ramach wieloetapowego projektu Bulwar Staromiejski. W całym 2020 r. grupa i2 chce sfinalizować 12 projektów z 768 lokalami, z czego – jak szacuje – nabywcom przekaże około 700. 

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji i2 Development z terminami spłaty w grudniu tego roku i marcu przyszłego roku, warte kolejno 15,1 mln zł oraz 9 mln zł. Pierwsze z nich kwotowane są aktualnie na 98,00/99,86 proc., co dawałoby możliwość zakupu od ręki przy 5,92 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje