wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Inno-Gene wykupiło tylko część obligacji - poprawiona

msd | 11 października 2018
Z wartej 722 tys. zł emisji, która wygasała w środę, biotechnologiczna spółka spłaciła tylko 250 tys. zł. Pozostałe pieniądze obligatariusze mają otrzymać w terminie do sześciu miesięcy.

Z treści usunięto informację o domu maklerskim, który miał uczestniczyć w emisji. Pochodząca od emitenta informacja, zdaniem brokera, była nieprawdziwa.

Winą za brak pełnego wykupu obligacji Inno-Gene obarcza partnera finansowego, który miał udzielić spółce pożyczki, ale tego nie zrobił.

Spółka była przekonana o zdolności do całościowego wykupu obligacji, a niewywiązanie się z niego było niezamierzone. Zarząd spółki z wyprzedzeniem ustalił z jednym z partnerów finansowych warunki pożyczki na wykup obligacji, jednak partner wycofał się dziś z wcześniejszych ustaleń – poinformowało Inno-Gene w oświadczeniu podpisanym przez Jacka Wojciechowicza, prezesa spółki.

Spółka poinformowała, że przedstawiła obligatariuszom plan, który w jej ocenie „gwarantuje wykup pozostałej części w terminie poniżej sześciu miesięcy i oferuje obligatariuszom stosowną rekompensatę powstałego opóźnienia”.

Zarząd spółki pragnie podkreślić stabilną sytuację finansową Inno-Gene oraz fakt, iż do tej pory spółka zawsze wypłacała odsetki w terminie. Inno-Gene jest rentowna i generuje gotówkę, co zdaniem zarządu pozwoli spółce spłacić zadłużenie wobec obligatariuszy przy wykorzystaniu środków wypracowanych w bieżącej działalności grupy – poinformowano także w oświadczeniu.

Papiery dłużne serii A o wartości 722 tys. zł zostały wyemitowane 10 października 2016 roku, a ich okres spłaty ustalono wówczas na dwa lata. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje