niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Integer rozpocznie porządkowanie zadłużenia od 20 maja

msd | 26 kwietnia 2017
Informację tę spółka przekazała w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok, z publikacją którego czekała do wyników wezwania na jej akcje.

Po sukcesie wezwania ogłoszonego przez fundusz Advent International i Rafała Brzoskę, prezesa i głównego akcjonariusza Integera, spółka zostanie dokapitalizowana kwotą 60 mln euro, a jej zadłużenie zostanie zrefinansowane w kwocie co najmniej 170 mln zł. Chodzi w tym przypadku o obligacje (140 mln zł) i kredyty bankowe. 

Na podstawie otrzymanych informacji od wzywających zarząd szacuje, iż zrefinansowanie zadłużenia będzie mogło rozpocząć się 20 maja 2017 roku, natomiast podniesienie kapitału i objęcie nowych akcji za wkład pieniężny w wysokości 60 mln euro nastąpi w czerwcu 2017 roku – podano w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy Integer.

Z pięciu serii obligacji operatora pocztowego najbliższy wykup przypada 31 maja. Spółka musi spłacić wówczas warte 20 mln zł papiery, które początkowo miały być wykupione w lutym. Kolejne dwie serie, warte odpowiednio 30 i 15 mln zł, wygasają zaś w czerwcu i grudniu.

Wobec sukcesu wezwania, a tym samym pozyskania środków na poprawę płynności i spłatę zadłużenia, samo sprawozdanie roczne niewiele wnosi. Zwłaszcza, że dużą część informacji finansowych Integer przekazał dwa tygodnie temu, a nowy raport i tak nie zawiera opinii audytora.

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje