wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

K. Kąkolewski: postępowanie układowe GetBacku można by uznać za bezcelowe

msd | 07 maja 2018
Były prezes GetBacku uważa, że „najwyższym priorytetem zarządu oraz rady nadzorczej spółki powinno pozostać skuteczne sfinalizowanie uzgodnionego procesu dokapitalizowania spółki”.

Konrad Kąkolewski, który w połowie kwietnia został odwołany ze stanowiska prezesa windykacyjnej spółki, kolejny już raz zapewnia, że GetBack był w zaawansowanych rozmowach o dokapitalizowaniu. Jego zdaniem dokończenie tego procesu zapewniłoby możliwość ”niezakłóconego prowadzenia swojej bieżącej działalności operacyjnej, w szczególności terminowej spłaty zobowiązań”. 

- (…) efektywne sfinalizowanie zaawansowanego już procesu pozyskiwania nowego inwestora lub inwestorów, w mojej opinii, czyni rozpoczęte postępowanie układowe bezcelowym, a dokapitalizowanie spółki zabezpiecza w najkorzystniejszy sposób interesy wszystkich interesariuszy spółki. Brak dalszego aktywnego działania w tym kierunku w mojej ocenie jest naruszeniem interesów spółki, obligatariuszy i innych wierzycieli oraz wszystkich akcjonariuszy – poinformował Konrad Kąkolewski w oświadczeniu nadesłanym do redakcji Obligacje.pl.

Konrad Kąkolewski apeluje też do DNLD Holdings, spółki reprezentującej konsorcjum funduszy, z Abris Capital Partners na czele, aby 370 mln zł pozyskane ze sprzedaży akcji GetBacku podczas IPO przeznaczyć teraz na dokapitalizowanie windykatora. Zresztą większa część oświadczenia byłego prezesa koncentruje się na Abrisie i – w oczach Konrada Kąkolewskiego – jego winach. Wcześniej zarówno Abris, jak i Konrad Kąkolewski, zapowiadali wzajemne pozwy sądowe. Zresztą były prezes chce się też sądzić z GetBackiem za odwołanie z funkcji prezesa zarządu.

Pięć dni temu nowy zarząd windykacyjnej spółki złożył do wrocławskiego sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Dokument powinien zostać rozpoznany w ciągu siedmiu dniu, aczkolwiek jest to tylko termin instrukcyjny, często przez sądy niedotrzymywany. Pierwsze propozycje układowe, które powinny zostać załączone do wniosku restrukturyzacyjnego, nie zostały upublicznione. Rzecznik wrocławskiego sądu na razie nie odpowiedział na nasze pytania w sprawie złożonego wniosku i ewentualnego terminu jego rozpatrzenia.

- Wobec braku opublikowanych sprawozdań finansowych z niecierpliwością oczekuję na przedstawione tam założenia, w szczególności w odniesieniu do wysokości uwzględnionych we wniosku aktywów oraz propozycji harmonogramu spłat zobowiązań. Spółka posiada wystarczający zbiór portfeli wierzytelności zapewniających spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Szacowana kwota spłat z obsługiwanych portfeli wierzytelności należna spółce to kwota 7,8 mld zł – informuje w oświadczeniu Konrad Kąkolewski.

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie postępowania egzekucyjne wobec GetBacku zostaną zawieszone. 

Łącznie na koniec marca obligacyjne zadłużenie windykacyjnej spółki wynosiło 2,59 mld zł, wynika z informacji Polskiego Funduszu Rozwoju, podanych jednak przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dług GetBacku posiadało ponad 9 tys. osób fizycznych oraz 178 inwestorów instytucjonalnych.

Spółka w kwietniu przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie, nie wykupiła dotychczas obligacji na co najmniej 88,3 mln zł, a wartość niewypłaconych odsetek przekroczyła już 4 mln zł.

W ubiegły poniedziałek, tuż przed upływem terminu na publikację sprawozdania rocznego, GetBack poinformował o przesunięciu terminu przekazania raportu na 15 maja. Nowy zarząd wyraził „wątpliwości odnośnie prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego”, a audytor nie przygotował do niego opinii. Ma to zrobić w późniejszym terminie.

Brak publikacji sprawozdania oddalił też szanse na odwieszenie notowań akcji i obligacji GetBacku, którymi obrót wstrzymano na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego. Ta zaś wyjaśnia sprawę feralnego komunikatu o negocjacjach GetBacku z PKO BP i PFR. Niemniej, KNF dopatrzyła się też innych nieprawidłowości. Ostatecznie nadzorca złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje