sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Kancelaria Medius porozumiała się z częścią obligatariuszy

msd | 06 czerwca 2023
Właściciele trzech serii obligacji krakowskiego windykatora zobowiązali się zgodzić na objęcie części ich zabezpieczonych wierzytelności przyszłym układem.

Znajdująca się w postępowaniu układowym spółka zawarła umowę restrukturyzacyjną z właścicielami trzech serii zabezpieczonych papierów dłużnych. W myśl porozumienia właściciele zabezpieczonych obligacji serii M, O oraz P mają do końca 2031 r. otrzymywać regularne spłaty z portfeli, ale część ich wierzytelności wejść ma też do układu, jaki spółka proponuje niezabezpieczonym wierzycielom.

Zgodnie ze znanymi już od dłuższego czasu propozycjami, Kancelaria Medius proponuje zaspokojenie niezabezpieczonych wierzytelności poprzez gotówkową spłatę 8,25 proc. obligacyjnego kapitału w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia układu oraz konwersję dodatkowych 39 proc. kapitału na nowe akcje, emitowane po cenie emisyjnej równej 0,5 zł za sztukę.

Jak wskazano, umowa restrukturyzacyjna pomiędzy windykatorem, a zabezpieczonymi obligatariuszami wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego oraz radę nadzorczą spółki. 

„Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej otwiera drogę do przyjęcia przez spółkę całościowych propozycji układowych” – podała Kancelaria Medius.

Krakowska spóła przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie w I połowie 2020 r. Chodziło wówczas o sześć serii na około 90 mln zł, w tym pięć z nich to obligacje zabezpieczone. W międzyczasie KME rozliczyła część wierzytelności wobec zabezpieczonych obligatariuszy, a na koniec I kwartału tego roku jej zadłużenie z tytułu papierów dłużnych wynosiło 70,3 mln zł. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium