wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Kancelaria Medius wydłużyła termin spłaty obligacji o cztery lata - aktualizacja

msd | 08 marca 2021
Termin wykupu wartych 21,3 mln zł papierów, które miały wygasać dziś, został przesunięty do 31 grudnia 2025 r., o czym spółka poinformowała dopiero dwa tygodnie po zgromadzeniu obligatariuszy i wycofaniu obligacji z giełdowego obrotu.

Treść zaktualizowana. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Znajdująca się w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółka zmieniła warunki emisji obligacji serii N (KME0321), wśród których wymienia w szczególności przesunięcie terminu wykupu na 31 grudnia 2025 r. Zmiana WEO odbyła się za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, które prawdopodobnie odbyło się… 19 lutego. Wtedy jeszcze papiery KME0321 notowane były na giełdzie, do 24 lutego włącznie.

„Zarząd emitenta wskazuje, że wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N przyczyni się do polepszenia możliwości sprawnego zarządzania systemem finansowania spółki podczas trwającego postępowania restrukturyzacyjnego i wpłynie pozytywnie na jego przeprowadzenie” – podano w komunikacie Kancelarii Medius.

O wydłużeniu terminu spłaty obligacji spółka poinformowała dopiero w miniony piątek wieczorem, na kilkadziesiąt godzin przed upływem terminu spłaty. Pierwotnie papiery miały wygasać w niedzielę 7 marca, co w praktyce oznaczało, że ich wykup powinien nastąpić 8 marca, dziś. Teoretycznie, bo od maja ubiegłego roku wobec spółki toczy się postępowanie układowe.

W osobnym komunikacie spółka przekazała treść nowych warunków emisji obligacji serii N. Wynika z nich, że 15 marca do wierzycieli trafi 137,15 zł (w tym 129,18 zł kapitału) od każdej obligacji o nominale 1 tys. zł. Później zaś KME zobowiązała się amortyzować dług co miesiąc, na co ma trafiać przynajmniej 65 proc. odzysków z wierzytelności będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego obligacje. Jak podano, łączna kwota amortyzacji sięgnąć ma 14,4 mln zł.

Niestety, w komunikacie o zmianie warunków emisji obligacji KME0321 spółka nie umieściła protokołu z lutowego zgromadzenia obligatariuszy. Jak natomiast wskazano, w wyniku dokonanych zmian spółka w najbliższych dniach zawrze drugą umowę o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń, tym razem z CVI Trust, podmiotem kontrolowanym przez CVI Dom Maklerski, który zarządza funduszem będącym prawdopodobnie największym wierzycielem Kancelarii. Ponadto, na zabezpieczenie obligacji serii N windykacyjna spółka ma też wystawić weksle własne oraz złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Na zmianę warunków emisji obligacji zgodę wyrazić miał także nadzorca sądowy, wynika z komunikatu KME.

Łączna wartość obligacyjnych zobowiązań Kancelarii to około 90 mln zł w sześciu seriach, z czego pięć to dług zabezpieczony. KME0321 były ostatnimi papierami spółki, które znajdowały się w giełdowym obrocie.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium