czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Kancelaria Medius zwiększyła spłaty o 46 proc.

msd | 11 lipca 2018
W zakończonym 30 czerwca 12-miesięcznym okresie windykacyjna grupa osiągnęła 52,9 mln zł wpłat od dłużników wobec 36,2 mln zł rok wcześniej. Spłaty wyraźnie rosną tylko na rynkach zagranicznych.

Spółka zdecydowała się wyłącznie na podanie kroczącej sumy za 12 ostatnich miesięcy, wynik za sam II kwartał nie został opublikowany. W każdym razie z przedstawionych danych wynika, że Kancelaria Medius rośnie głównie za granicą, w Hiszpanii i Czechach (na tym ostatnim rynku przed rokiem nie była jeszcze obecna).

W zakończonym 30 czerwca 12-miesięcznycm okresie windykacyjna grupa osiągnęła w Polsce 32 mln zł wpłat od dłużników wobec 31,2 mln zł przed rokiem. W tym samym czasie spłaty z rynku hiszpańskiego przeszło potrojono, z 1,2 mln euro do prawie 3,8 mln euro (z równowartości 5 mln zł do 16,2 mln zł). Dodatkowe 4,7 mln zł wpłat przyniósł też rynek czeski.

Kolejnym zagranicznym rynkiem, na którym Kancelaria Medius rozpoczyna działalność, jest Meksyk. 

Pod koniec 2017 r. KME otrzymała zgodę na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Pierwszy fundusz, w którym spółka ma 20 proc. certyfikatów, utworzono we współpracy z Trigonem, głównym akcjonariuszem Mediusa.

Na Catalyst notowane są trzy z ośmiu serii obligacji Kancelarii Medius. Znajdujące się na GPW papiery z terminami spłaty o lipca 2019 r. do lipca 2020 r. wyceniane są na 98-100,9 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje