wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Kancelaria Prawna Inkaso WEC wyemitowała obligacje na 0,2 mln zł

msd | 01 lutego 2022
Z trwającej trzy miesiące oferty publicznej windykator pozyskał 200 tys. zł wobec oczekiwanych 800 tys. zł.

Dwuletnie papiery zabezpieczone są zastawem na zbiorze wierzytelności oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Spółka zapłaci stałe 6,9 proc. odsetek w skali roku, co może być pewnym wyjaśnieniem rezultatów przeprowadzonej oferty. Zaproponowany kupon odpowiada bowiem około 3,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, co plasuje niewielką Kancelarię Prawną Inkaso WEC wśród czołowych windykatorów na polskim rynku, lecz przy nieporównywalnym poziomie ryzyka kredytowego.

Trwająca przez trzy miesiące oferta Kancelarii Prawnej Inkaso WEC prowadzona była w trybie publicznym, ale bez udziały firmy inwestycyjnej. Innymi słowy, spółka samodzielnie przyjmowała zapisy.

Naturalnie nowe papiery nie trafią do obrotu na Catalyst (nawet uplasowanie całości oferty nie uprawniałoby spółki do wprowadzenia długu na GPW).

Więcej wiadomości o Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje