poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

KDPW pokaże obligacyjne zadłużenie spółek

partnerem publikacji jest KDPW SA | 17 czerwca 2019
Od lipca nie będziemy już zdani wyłącznie na informacje ujawnienie przez emitentów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bezpłatnie pokaże zadłużenie spółek wynikające z nieumorzonych obligacji, a także poinformuje o terminowości ich obsługi.

Nadchodzące od 1 lipca zmiany na rynku korporacyjnego długu nie ograniczają się tylko do obowiązku dematerializacji i rejestracji niepublicznych papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W KDPW powstanie też ogólnodostępny rejestr nieumorzonych obligacji, z którego dowiemy się jak wysokie jest zadłużenie spółek wynikające z papierów dłużnych poszczególnych serii. Ponadto Krajowy Depozyt pokaże też, czy spółki odpowiednio obsługują swoje zadłużenie, tak w zakresie płatności kuponowych, jak i wypłaty należności głównej.

Do prowadzonej przez KDPW bazy nieumorzonych obligacji trafią oczywiście wszystkie papiery już zarejestrowane oraz nowo rejestrowane w Krajowym Depozycie. Co jednak istotne, ogólnodostępna i bezpłatna ewidencja obejmie też obligacje niezarejestrowane w KDPW, czyli przede wszystkim niepubliczne emisje sprzed 1 lipca. Czas na uzupełnienie tych informacji emitenci i podmioty prowadzące ewidencję mieć będą do 31 marca 2020 r., ale przy zastrzeżeniu, że przekazane dane muszą uwzględniać stan na koniec 2019 r. 

Zawartość publicznej bazy danych o nieumorzonym obligacyjnym zadłużeniu, kalendarium wypłaty świadczeń oraz stanie realizacji tych świadczeń aktualizowana będzie raz dziennie. W przypadku starszych obligacji zarejestrowanych poza KDPW na emitentach lub podmiotach prowadzących ewidencję istniał będzie natomiast obowiązek aktualizacji danych w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

Koniec końców, informacje o nowych emisjach lub – co gorsza – problemach z obsługą zadłużenia powinny stać się dla inwestorów lepiej dostępne. Sami emitenci wciąż zachowają jednak prawo do nieupubliczniania wysokości oprocentowania, rodzaju zabezpieczeń, czy też charakteru kowenantów. Tych informacji Krajowy Depozyt nie ujawni. 

Oprócz obligacji, publiczna baza KDPW obejmie także listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje