poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

KGHM w nadzwyczaj dobrej sytuacji finansowej

msd | 13 maja 2022
Skorygowana EBITDA miedziowego giganta sięgnęła rekordowych 3,1 mld zł przekraczając całość jego długu netto, który dzięki ponadprzeciętnej sytuacji gotówkowej zaliczył kolejny spadek.

Panujące w pierwszych miesiącach tego roku warunki rynkowe nadal pozostawały sprzyjające dla producenta miedzi i srebra. Wyższe wolumeny sprzedaży w połączeniu ze wzrostem cen i korzystniejszym kursem walutowym pozwolili grupie na poprawę przychodów o 33,3 proc. r/r do 8,99 mld zł w I kwartale. Jej zysk netto wzrósł o 39,1 proc. r/r do 1,9 mld zł. Z kolei skorygowana EBITDA, którą posługuje się KGHM, poprawiła się o 20,1 proc. do 3,13 mld zł.

Razem z wynikami rosły też przepływy operacyjne (1,73 mld zł wobec 0,93 mld zł), a wydatki netto z działalności inwestycyjnej przyjęły tym razem wyjątkowo niską wartość. Bo wprawdzie grupa wydała w I kwartale ponad 1 mld zł na aktywa górnicze, hutnicze i inne, ale odnotowała też istotne wpływy, by wspomnieć częściowy zwrot pożyczki od ujmowanej jako wspólne przedsięwzięcie chilijskiej kopalni Sierra Gorda (0,43 mld zł), czy dodatkowe wpływy ze zbycia aktywów i jednostek zależnych (łącznie 0,48 mld zł). 

W samym tylko I kwartale na kontach grupy KGHM przybyło ponad 1,45 mld zł środków pieniężnych. Na koniec marca ich saldo sięgnęło więc 3,34 mld zł, notując najwyższy poziom od dekady. Posiadana gotówka pokrywała zatem 30 proc. krótkoterminowych zobowiązań grupy (średnia z lat 2019-2021 to niecałe 19 proc.). 

Na koniec marca miedziowy koncern wykorzystywał 5,3 mld zł z 14,7 mld zł przyznanego finansowania (KGHM wlicza w to też obligacje na 2 mld zł). Po doliczeniu leasingu całkowite zadłużenie odsetkowe grupy wynosiło niecałe 5,96 mld zł wobec 6,55 mld zł przed rokiem. Sam dług netto to jednak 2,62 mld zł, czyli najmniej od 2014 r. Stanowił on zatem 0,3x 12-miesięcznej skorygowanej EBITDA wobec 0,8x przed rokiem i 1,7x przed dwoma laty.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji KGHM z terminami spłaty w 2024 i 2029 r., za które spółka płaci kolejno 1,18 i 1,65 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W piątek rano sprzedający kwotują je na 100,0 i 99,49 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst