niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

KNF chce ograniczenia prywatnych ofert papierów wartościowych

msd | 05 czerwca 2018
Obowiązujący w emisjach prywatnych limit 149 inwestorów mógłby dotyczyć nie jednej serii, a wszystkich ofert danego emitenta z całego roku. Najpierw KNF musi zbadać zgodność ewentualnych zmian z unijnymi przepisami. Resort finansów rozważa z kolei zmiany w ustawie o obligacjach.

Wprowadzenia ograniczenia miałoby na celu wyeliminowanie masowej liczby ofert prywatnych prowadzonych w jednym czasie przez jednego emitenta. Chodzi oczywiście o taki przypadek, jak z regularnie plasowanymi emisjami GetBacku. Bo to zresztą podczas Komisji Finansów Publicznych w sprawie windykacyjnej spółki padła propozycja.

-Będziemy chcieli zaproponować Ministerstwu Finansów, ale nie wiem czy to się pogodzi z regulacjami unijnymi, żeby te 149 osób, które w tym momencie jest limitem (…), żeby to był limit na cały rok – powiedział Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego KNF, podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. - Jeżeli przepisy unijne na to pozwolą, to rzeczywiście będziemy chcieli to rekomendować i wtedy kwestia masowej emisji w ofertach prywatnych powinna zostać rozwiązana – dodał.

To nie jedyne możliwe zmiany dla rynku obligacji korporacyjnych, o których mówiono podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Resort finansów rozważa bowiem wprowadzenie kilku zmian w ustawie o obligacjach. 

- W reakcji na niektóre niekorzystne zjawiska obserwowane na rynku obligacji korporacyjnych, Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace analityczne zmierzające do zmian w obowiązującej ustawie o obligacjach. Analizie poddawane są sposoby eliminacji konfliktu interesów w sytuacji pełnienia funkcji administratora zabezpieczeń ustanowionych na potrzeby emitowanych obligacji przez podmiot powiązany z emitentem, obowiązek określenia celu emisji, (…) oraz zwiększenie częstotliwości raportowania przez emitentów obligacji – poinformował przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

O samym GetBacku podczas posiedzenia KFP dowiedzieć się można było natomiast niewiele nowego. Najpierw zreferowano sytuację spółki i tysięcy inwestorów, później zaś przedstawiciele KNF i resortu finansów odpowiadali na pytania. Wśród osób je zadających byli nie tylko politycy, ale i przedstawiciele obligatariuszy, a także – to niespodzianka – Mariusz Patrowicz, kontrowersyjny inwestor, znany z mocnej krytyki KNF, z którą zresztą pozostaje w konflikcie (jego spółka została wpisana na listę ostrzeżeń).

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Wszystkie emisje obligacji mają być publiczne

  06 grudnia 2018
  Nowelizacja ustawy o publicznym obrocie autorstwa Ministerstwa Finansów wyklucza możliwość przeprowadzenia emisji prywatnych. Zamiast nich wszystkie emisje będą publiczne, choć niekoniecznie szeroko adresowane.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Koniec obligacji korporacyjnych dla maluczkich

  04 czerwca 2018
  Sprawa Getback sporo zmieni na polskim rynku obligacji. Po wybuchu afery KNF podjął intensywne działania. Kontynuowana jest akcja ogłaszania ostrzeżeń i zaleceń. Ich celem jest uchronienie inwestorów indywidualnych przez koszmarem kłopotów finansowych emitenta.
  czytaj więcej
 • GetBack żonglował pakietami wierzytelności dla poprawy wyniku

  29 maja 2018
  Windykator sprzedawał swoje portfele wierzytelności poza grupę kapitałową, by je odkupić w kolejnych okresach. Zamiast strat z wyceny bilansowej wykazywał zyski ze sprzedaży – wynika z ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej

Emisje