sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

KNF chce ograniczenia prywatnych ofert papierów wartościowych

msd | 05 czerwca 2018
Obowiązujący w emisjach prywatnych limit 149 inwestorów mógłby dotyczyć nie jednej serii, a wszystkich ofert danego emitenta z całego roku. Najpierw KNF musi zbadać zgodność ewentualnych zmian z unijnymi przepisami. Resort finansów rozważa z kolei zmiany w ustawie o obligacjach.

Wprowadzenia ograniczenia miałoby na celu wyeliminowanie masowej liczby ofert prywatnych prowadzonych w jednym czasie przez jednego emitenta. Chodzi oczywiście o taki przypadek, jak z regularnie plasowanymi emisjami GetBacku. Bo to zresztą podczas Komisji Finansów Publicznych w sprawie windykacyjnej spółki padła propozycja.

-Będziemy chcieli zaproponować Ministerstwu Finansów, ale nie wiem czy to się pogodzi z regulacjami unijnymi, żeby te 149 osób, które w tym momencie jest limitem (…), żeby to był limit na cały rok – powiedział Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego KNF, podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. - Jeżeli przepisy unijne na to pozwolą, to rzeczywiście będziemy chcieli to rekomendować i wtedy kwestia masowej emisji w ofertach prywatnych powinna zostać rozwiązana – dodał.

To nie jedyne możliwe zmiany dla rynku obligacji korporacyjnych, o których mówiono podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Resort finansów rozważa bowiem wprowadzenie kilku zmian w ustawie o obligacjach. 

- W reakcji na niektóre niekorzystne zjawiska obserwowane na rynku obligacji korporacyjnych, Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace analityczne zmierzające do zmian w obowiązującej ustawie o obligacjach. Analizie poddawane są sposoby eliminacji konfliktu interesów w sytuacji pełnienia funkcji administratora zabezpieczeń ustanowionych na potrzeby emitowanych obligacji przez podmiot powiązany z emitentem, obowiązek określenia celu emisji, (…) oraz zwiększenie częstotliwości raportowania przez emitentów obligacji – poinformował przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

O samym GetBacku podczas posiedzenia KFP dowiedzieć się można było natomiast niewiele nowego. Najpierw zreferowano sytuację spółki i tysięcy inwestorów, później zaś przedstawiciele KNF i resortu finansów odpowiadali na pytania. Wśród osób je zadających byli nie tylko politycy, ale i przedstawiciele obligatariuszy, a także – to niespodzianka – Mariusz Patrowicz, kontrowersyjny inwestor, znany z mocnej krytyki KNF, z którą zresztą pozostaje w konflikcie (jego spółka została wpisana na listę ostrzeżeń).

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Składki na BFG rosną o 26,9 proc. r/r

  21 lutego 2019
  Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny oraz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2,79 mld zł w 2019 r. wobec 2,2 mld zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Niejednoznaczna ocena postępowań restrukturyzacyjnych

  19 lutego 2019
  Próbujących wyjść na prostą firm, które wybierają drogę postępowań restrukturyzacyjnych, wciąż przybywa. Efektywność tej procedury pozostawia jednak wiele do życzenia, bo liczba zatwierdzonych układów jest niższa od umorzonych restrukturyzacji – wynika z raportu przygotowanego przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i SpotData.
  czytaj więcej
 • Koniec obligacji korporacyjnych dla maluczkich

  04 czerwca 2018
  Sprawa Getback sporo zmieni na polskim rynku obligacji. Po wybuchu afery KNF podjął intensywne działania. Kontynuowana jest akcja ogłaszania ostrzeżeń i zaleceń. Ich celem jest uchronienie inwestorów indywidualnych przez koszmarem kłopotów finansowych emitenta.
  czytaj więcej
 • GetBack żonglował pakietami wierzytelności dla poprawy wyniku

  29 maja 2018
  Windykator sprzedawał swoje portfele wierzytelności poza grupę kapitałową, by je odkupić w kolejnych okresach. Zamiast strat z wyceny bilansowej wykazywał zyski ze sprzedaży – wynika z ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej

Emisje