poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

KNF chce okresu przejściowego dla ofert publicznych po 21 lipca

msd | 11 lipca 2019
Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że tam, gdzie to możliwe, zamiast polskiej ustawy o ofercie stosowane będą postanowienia unijnego rozporządzenia, którego zapewne już nie uda się wprowadzić do krajowego porządku prawnego w założonym terminie.

Przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129, które dotyczy między innymi obowiązków prospektowych przy publicznych ofertach papierów wartościowych, powinny zacząć obowiązywać od 21 lipca, lecz w Polsce proces legislacyjny dotyczący zmian w ustawie o ofercie wciąż nie dobiegał końca. Prawdopodobnie już nie uda się zdążyć z nowelizacją ustawy na czas, ponieważ jej projekt wciąż nie został skierowany do Sejmu. Dlatego KNF chce zastosowania okresu przejściowego, w którym do czasu dostosowania polskiego porządku prawnego przepisy unijnego rozporządzenia będą nadrzędne wobec ustawy o ofercie.

(…) Prawidłowe ustalenie stanu prawnego wymaga kierowania się zasadą, zgodnie z którą, w przypadku kolizji przepisów ustawy o ofercie z przepisami rozporządzenia 2017/1129, przepisy rozporządzenia mają pierwszeństwo zastosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów rozporządzenia i pomijania przepisów ustawy o ofercie oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, sprzecznych z rozporządzeniem – wyjaśnia Komisja Nadzoru Finansowego.

Co do zasady, samo rozporządzenie wycofa w ogóle pojęcie oferty niepublicznej. Teraz wszystkie oferty będą mieć charakter emisji publicznej, od poszczególnych przypadków zależeć zaś będzie konieczność sporządzenia prospektu lub nie.

W przypadku niektórych ofert publicznych w rozumieniu rozporządzenia 2017/1129 sporządzenie prospektu w związku z ofertą publiczną może nie być wymagane, jednak w okresie przejściowym zastosowanie mogą znaleźć przepisy ustawy o ofercie, wymagające sporządzenia memorandum informacyjnego – wskazuje KNF, która przypomina też, że memorandum obowiązuje przy ofertach wartych między 1 a 2,5 mln euro w ciągu 12 miesięcy.

Jak zaznacza Komisja, możliwe są też oferty publiczne dla mniej niż 150 osób, niebędących inwestorami kwalifikowanymi, które także nie wymagają prospektu, ani memorandum. W takich przypadkach – jak wskazano – oferta obligacji może być prowadzona na podstawie propozycji nabycia. Innymi słowy, obecne oferty prywatne zyskają nową nazwę, ale i zawęzi się grono ich odbiorców (obecnie maksymalny limit 149 osób dotyczy jednej emisji, a nie wszystkich w ciągu 12 miesięcy).

Nadzorca wyjaśnia też, że w związku z odmienną definicją oferty publicznej w obecnej polskiej ustawie i unijnym rozporządzeniu w okresie przejściowym w wybranych przypadkach możliwe będzie prowadzenie emisji bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Docelowo nowelizacja ustawy o ofercie ma sprawić, że wszystkie emisje będą publiczne, ale przy z góry określonych wyjątkach, co do konieczności sporządzania prospektu lub memorandum informacyjnego. Wśród tych wyjątków znajdą się między innymi oferty (jedna lub kilka) kierowane do nie więcej niż 149 w ciągu roku. Kolejnym odstępstwem będą też oferty kierowane do podmiotów kwalifikowanych, a także powiązanych kapitałowo lub osobowo. Najciekawszy, ale i zarazem najmniej dotychczas objaśniony wyjątek miałyby jednak stanowić emisje kierowane do inwestorów, którzy już posiadają obligacje w swoich portfelach. 

Tak czy inaczej, konieczność stosowania przepisów unijnego rozporządzenia od 21 lipca, które jednak jeszcze nie zostało wprowadzone do krajowego porządku prawnego, a niekiedy z nim także kolidują, oznaczać będzie, że do czasu nowelizacji ustawy o ofercie na rynku może panować dodatkowy zamęt.

Warto natomiast przypomnieć, że przy okazji nowelizacji ustawy o ofercie wrócić powinna – w szerszym niż wcześniej zakresie – możliwość handlu obligacjami po dniu ich wykupu, jeśli do takowego nie doszło. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Blisko 40 skarg na decyzję BFG wobec PBS w Sanoku

  14 lutego 2020
  Liczba skarg złożonych do sądu administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego BS zbliżyła się do 40 i jeszcze rośnie, wynika z informacji Obligacje.pl.
  czytaj więcej
 • UOKiK ostrzega przed wekslami

  13 lutego 2020
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ryzyku inwestowania w weksle, które zyskują na popularności po zmianach w prawie, które zaszły na rynku obligacji. UOKiK nie wyklucza też wszczęcia postępowań wyjaśniających.
  czytaj więcej
 • Zawieszona rada PBS-u złożyła skargę na decyzję BFG

  11 lutego 2020
  Zdaniem zawieszonej rady nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego „nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności”. BFG twierdzi jednak, że był zobowiązany do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.
  czytaj więcej
 • Rejestr obligacji rośnie powoli

  07 lutego 2020
  Spółki na razie nie spieszą się ze zgłoszeniem do KDPW emisji obligacji uplasowanych przed 1 lipca 2019 r. Ustawowo mają na to czas do końca pierwszego kwartału tego roku.
  czytaj więcej

Emisje