sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

KNF cofnęła Prosperowi zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych

msd | 28 marca 2023
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Prosper Capital DM między innymi za kierowanie do klientów nierzetelnych informacji i oferowanie obligacji nieodpowiednim inwestorom.

Nadzorca ograniczył brokerowi możliwość prowadzenia działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia na przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także ich oferowanie. Ponadto, PCDM otrzymał też 1,2 mln zł kary pieniężnej.

Według KNF, dom maklerski naruszył ustawę o obrocie poprzez dystrybucję obligacji do inwestorów spoza grupy docelowej. Kierował on też do klientów informacje mogące budzić mogące budzić wątpliwości i wprowadzać w błąd. 

„Kierował (dom maklerski – red.) do klientów lub potencjalnych klientów informacje nierzetelne, mogące wprowadzać w błąd poprzez brak zamieszczania w dokumentach marketingowo - informacyjnych kierowanych do klientów informacji o istotnych zagrożeniach lub specyficznych dla inwestowania w obligacje danego emitenta” – podała Komisja.

Zdaniem nadzorcy, przyjęty przez PCDM model działalności uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z wymogami w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

„Taki tryb prowadzenia działalności pozwalał Domowi Maklerskiemu na proponowanie nabycia obligacji wśród klientów, którym dane obligacje nie powinny być zaoferowane, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim naruszało zasadę działania w najlepiej pojętym interesie klientów” – wyjaśniono także.

W opinii KNF broker „prowadził działalność w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz w sposób niezgodny z najlepiej pojętym interesem klientów”. 

Maksymalny wymiar kary za stwierdzone przez Komisję naruszania to 21,3 mln zł.

Do tej pory Prosper Capital DM był szczególnie aktywny na rynku obligacji podwyższonego ryzyka adresowanych do drobnych inwestorów. Od początku roku przeprowadził co najmniej pięć emisji. W ubiegłym roku miał ich na koncie około 25. 

Jeszcze w połowie 2021 r. PCDM miał zadebiutować na rynku NewConnect. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo