poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

KNF cofnęła Prosperowi zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych

msd | 28 marca 2023
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Prosper Capital DM między innymi za kierowanie do klientów nierzetelnych informacji i oferowanie obligacji nieodpowiednim inwestorom.

Nadzorca ograniczył brokerowi możliwość prowadzenia działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia na przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także ich oferowanie. Ponadto, PCDM otrzymał też 1,2 mln zł kary pieniężnej.

Według KNF, dom maklerski naruszył ustawę o obrocie poprzez dystrybucję obligacji do inwestorów spoza grupy docelowej. Kierował on też do klientów informacje mogące budzić mogące budzić wątpliwości i wprowadzać w błąd. 

„Kierował (dom maklerski – red.) do klientów lub potencjalnych klientów informacje nierzetelne, mogące wprowadzać w błąd poprzez brak zamieszczania w dokumentach marketingowo - informacyjnych kierowanych do klientów informacji o istotnych zagrożeniach lub specyficznych dla inwestowania w obligacje danego emitenta” – podała Komisja.

Zdaniem nadzorcy, przyjęty przez PCDM model działalności uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z wymogami w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

„Taki tryb prowadzenia działalności pozwalał Domowi Maklerskiemu na proponowanie nabycia obligacji wśród klientów, którym dane obligacje nie powinny być zaoferowane, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim naruszało zasadę działania w najlepiej pojętym interesie klientów” – wyjaśniono także.

W opinii KNF broker „prowadził działalność w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz w sposób niezgodny z najlepiej pojętym interesem klientów”. 

Maksymalny wymiar kary za stwierdzone przez Komisję naruszania to 21,3 mln zł.

Do tej pory Prosper Capital DM był szczególnie aktywny na rynku obligacji podwyższonego ryzyka adresowanych do drobnych inwestorów. Od początku roku przeprowadził co najmniej pięć emisji. W ubiegłym roku miał ich na koncie około 25. 

Jeszcze w połowie 2021 r. PCDM miał zadebiutować na rynku NewConnect. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • UKNF stawia na listy zastawne, także dla inwestorów indywidualnych

  17 maja 2023
  Nadzorca chce nałożyć na banki obowiązek zwiększenia finansowania kredytów hipotecznych długoterminowymi instrumentami dłużnymi, co może spowodować konieczność uplasowania nawet 147 mld zł nowych papierów. Polski rynek jest na to za mały, ale UKNF liczy, że w zakup listów zastawnych włączyć mógłby się NBP oraz klienci detaliczni.
  czytaj więcej
 • WIRON i obligacje. Pięć dni przesunięcia

  16 maja 2023

  Narodowa Grupa Robocza zarekomenduje, aby wysokość odsetek płaconych od zmiennokuponowych obligacji opartych o WIBOR ustalać na pięć dni przed płatnością kuponu. Raty kredytów (w tym hipotecznych) mają być zaś obliczane w formule last reset.

  czytaj więcej
 • Polskie obligacje kapitałowe od IV kwartału

  05 maja 2023
  Począwszy od 1 października krajowe banki, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń będą mogły emitować obligacje kapitałowe, szerzej znane jako CoCo bonds. Długo wyczekiwany instrument wystartuje w Polsce akurat, gdy na europejskim rynku przeżywa on kryzys zaufania.
  czytaj więcej
 • UOKiK ponownie ostrzega przed inwestycjami w weksle

  27 kwietnia 2023
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Assay Management oraz zarządzanej przez nią spółce Assay Management ASI, która jest wystawcą weksli. Od lutego w podobnej sprawie prowadzone jest też postępowanie przeciwko Aforti Holding.
  czytaj więcej