sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

KNF dała zielone światło dla systemu ochrony banków komercyjnych

msd | 10 czerwca 2022
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła projekt umowy i uznała system ochrony banków komercyjnych, który przed kilkoma dniami zapowiedziało ośmiu kredytodawców.

Zatwierdzenie przez KNF projektu umowy otwiera ośmiu bankom komercyjnym drogę do powołania systemu ochrony instytucjonalnej, który ma służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników.

Według zapowiedzi z ostatnich dni, początkowo wśród uczestników systemu znaleźć się mają: Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank, mBank, Millennium, Pekao, PKO BP oraz Santander. Każdy z banków obejmie udziały spółki akcyjnej o kapitale zakładowym 1 mln zł, która będzie jednostką zarządzającą systemem ochrony. W jej ramach powstanie zaś fundusz pomocy, który ma zostać zasilony środkami na finansowania zadań systemu. 

Każdy z uczestników wpłacić ma równowartość 0,4 proc. kwoty występujących u niego środków objętych gwarancjami BFG. W sumie banki mają więc zasilić fundusz pomocowy kwotą około 3,2 mld zł, a dokonane wpłaty (od 872 mln zł w PKO BP po 188 mln zł w BNP Paribas) obciąż ich tegoroczne zyski, wynika z publikowanych w poprzednich dniach komunikatów. 

W przyszłości do systemu ochrony dołączyć będą mogły tez kolejne banki komercyjne, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków określonych w przepisach prawa oraz umowie samego systemu.

Możliwość zrzeszania się banków komercyjnych w systemie ochrony wprowadza tegoroczna nowelizacja ustawy o listach zastawnych, bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej wiadomości kategorii Prawo