poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

KNF: fuzja GNB i Idea Banku nie może zagrażać bezpieczeństwu depozytów

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 30 stycznia 2019
Transakcja połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku musi zostać tak ustrukturyzowana, aby zapewnione zostało bezpieczeństwo połączonego banku – uważa Komisja Nadzoru Finansowego.

Przez zagwarantowanie bezpieczeństwa połączonego banku, jak podano w komunikacie, KNF rozumie w szczególności bezpieczeństwo depozytów oraz zabezpieczeń interesów klientów, jak również odpowiedni poziom kapitałów.

W nawiązaniu do wpływających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pytań związanych z zabezpieczeniem interesów klientów Idea Banku SA w kontekście planowanego połączenia Idea Banku SA z Getin Noble Bankiem SA Urząd KNF informuje, że w postępowaniach, których przedmiotem jest połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową Komisja Nadzoru Finansowego kieruje się przesłankami wskazanymi w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, stosownie do których Komisja odmawia wydania zezwolenia na połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku – podano w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

W poniedziałek Puls Biznesu informował, że Leszek Czarnecki przekazał do KNF listę funduszy, które wyraziły wstępne zainteresowanie inwestycją w połączony bank.

Obligacje GNB wyraźnie drożeją w ostatnich dniach. Zarówno na fali wiadomości podanej przez PB, jak i prawdopodobnie wcześniejszej informacji, że banki objęte planem postępowania naprawczego nie zostaną objęte tzw. ustawą frankową (nie będą partycypować we wpłatach, ale i ich klienci nie będą mogli z niej korzystać).

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 z nich to dług podporządkowany. Najkrótsze papiery GNB0819 wyceniane były na zamknięciu wtorkowej sesji na 96 proc. nominału wobec nawet 49 proc. w listopadzie. Znacznie wyżej wyceniane są też dłuższe serie długu GNB, przez co ich rentowności spadły do 12-16 proc. wobec nawet 35-75 proc. w listopadzie.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje