poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

KNF i UOKiK ostrzegają przed inwestycjami w condohotele

msd | 26 września 2019
Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że inwestycje w nieruchomości z gwarancją 7-10 proc. stałego dochodu wiążą się z ryzykiem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest bardziej dosłowny – przekonuje, że nie chce problemów, jak z obligacjami korporacyjnymi.

Rosnąca popularność inwestycji w apartamenty na wynajem (condohotele), domki kempingowe, czy inne nieruchomości z gwarantowaną stopą dochodu nie uszły uwadze KNF i UOKiK. Urzędy wydały wspólne ostrzeżenia, w których przypominają o wysokim ryzyku inwestycji w nieruchomości z gwarantowaną stopą zwrotu, niezależnie od konstrukcji prawnej samych umów.

Zakup tego typu nieruchomości lub praw majątkowych z nimi związanych może mieć charakter inwestycyjny, jednak nie dochodzi do niego na rynku podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że firmy realizujące projekty budowlane i oferujące lokowanie oszczędności w te projekty nie są zazwyczaj nadzorowane przez KNF. Dotyczy to również przekazywanych przez nie informacji w formie m.in. ulotek, nadsyłanych maili czy reklam umieszczanych w mediach internetowych, w tym ich wiarygodności i rzetelności – informuje KNF.

Jak przypominają oba urzędy, gwarantowane siedmio- czy nawet 10-proc. stopy zwrotu w skali roku, mogą wcale nigdy nie zostać osiągnięte z uwagi na nieuwzględnienie wielu ryzyk i dodatkowych kosztów związanych z realizowaną inwestycją.

KNF i UOKiK zwracają też uwagę na działania pośredników oferujących inwestycje w condo- i aparthotele.

– Każdy musi być świadomy ewentualnej straty, a pośrednik nie może wprowadzać w błąd. Nie chcemy, by powtórzyły się problemy jakie stworzyły tzw. polisolokaty czy obligacje korporacyjne – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie prasowym.

Tymczasem KNF – jak zapewnia – miała ostrzec firmy inwestycyjne, które angażują się w oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez spółki realizujące projekty nieruchomości inwestycyjnych. Zdaniem KNF nadzorowane podmioty „w pewnych sytuacjach powinny powstrzymać się od świadczenia usług pośrednictwa” w oferowaniu instrumentów finansowych firm oferujących inwestycje w nieruchomości.

Podejmowane przez Urząd KNF działania nadzorcze mają na celu ochronę nieprofesjonalnych uczestników obrotu. Celem tych działań jest także uświadomienie nieprofesjonalnym klientom ryzyk związanych z inwestycjami w projekty typu „condohotele”/”aparthotele” – konluduje nadzorca.

Jak wynika z obserwacji redakcji Obligacje.pl, wiele firm, które oferują inwestycje w condohotele, są także czynnymi emitentami obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje