czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

KNF nałożyła blisko 3 mln zł kar na byłą CFO GetBacku

msd | 18 listopada 2022
Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o nałożeniu na Bożenę Solską łącznie 2,95 mln zł kar pieniężnych za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych.

Bożena Solska, była członek zarządu odpowiedzialna za finanse GetBacku, dopuściła się w latach 2017-2018 dziewięciokrotnego nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych i 119-krotnego niewykonania takich obowiązków, wynika z komunikatu KNF. Dotyczyć to miało między innymi publikowania niekompletnych raportów o emisjach obligacji, w tym wysokości ich oprocentowania i opcjach wykupu na żądanie obligatariusza (opcja put). Ponadto, KNF zwraca uwagę, że była CFO GetBacku nie przekazała informacji o niezrealizowaniu umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim i utracie 6,1 mln euro depozytu, a także o niewywiązaniu się z obligacyjnych zobowiązań. 

Według KNF, działania Bożeny Solskiej powodowały, że inwestorzy nie mieli możliwości dowiedzieć się o pogłębiających problemach płynnościowych GetBacku.

„Bożena Solska jako osoba odpowiedzialna za obszar finansowy w spółce, miała świadomość niewywiązywania się spółki ze zobowiązań z wyemitowanych obligacji. Przez czas sprawowania swojej funkcji, Bożena Solska nie podjęła żadnych działań zmierzających do naprawy zaistniałej sytuacji w zakresie polityki informacyjnej spółki” – napisano w komunikacie KNF.

To druga decyzja Komisji wobec Bożeny Solskiej. W grudniu 2020 r. KNF wydała wobec niej decyzję nakładającą 900 tys. zł kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych przy sporządzaniu raportów okresowych. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo