wtorek, 26 października 2021

Newsroom

KNF nałożyła na GetBack 100 tys. zł kary

msd | 17 lutego 2021
Ponad dwa i pół roku po wybuchu afery Komisja Nadzoru Finansowego dopatrzyła się u windykatora kolejnych nieprawidłowości, tym razem w funkcjonowaniu jego komitetu audytu.

Jako przyczynę nałożenia na GetBack 100 tys. zł kary pieniężnej nadzorca wskazał powołanie niezgodnego z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym składu komitetu audytu oraz niezachowanie parytetu niezależnych członków komitetu audytu. 

KNF nie wyjaśnia bliżej, którzy członkowie działającego w ramach rady nadzorczej komitetu audytu nie spełniali kryteriów niezależności. Można się tylko domyślać, iż chodzi o Kenettha Maynarda, który miał otrzymać od spółki 3 mln zł, co wyszło na jaw – sprawę upublicznił pb.pl – dopiero po wybuchu afery.

Upubliczniona w środę decyzja KNF datowana jest na 30 listopada ubiegłego roku. Teraz zaś stała się ona prawomocna. Jak wyjaśniono, GetBack nie skorzystał z możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a decyzja nie została zaskarżona.

Na ten moment nałożona na GetBack kara obciąża już przede wszystkim wierzycieli spółki. Być może dlatego jej wysokość ustalono na 100 tys. zł wobec maksymalnego wymiaru sięgającego 8,47 mln zł.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium