poniedziałek, 30 stycznia 2023

Newsroom

KNF nałożyła na Konrada Kąkolewskiego 3,35 mln zł kary - aktualizacja

msd | 21 września 2022
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała byłego prezesa GetBacku za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących głównie emisji obligacji.

Treść zakutalizowana. Nowe informacje oznaczono kursywą.

Największą karę, bo o wartości 2,1 mln zł, nadzorca nałożył na Konrada Kąkolewskiego w związku z nienależytym informowaniem o emisjach obligacji przeprowadzonych w latach 2017-2018. Chodzi głównie o zatajenie informacji o tym, że papiery miały wbudowaną opcję put, a wysokość ich oprocentowania istotnie przewyższała typowe dla spółki wartości. 

„Informacje te były kluczowe dla inwestorów w kontekście oceny skali zobowiązań i ryzyk z tym związanych, zdolności wywiązywania się przez spółkę ze zobowiązań, a co za tym idzie, również kontynuowania działalności spółki. Naruszenia miały miejsce w czasie, gdy sytuacja finansowa spółki systematycznie się pogarszała i ostatecznie doprowadziła do procesu restrukturyzacji spółki” – podano w komunikacie.

Dwie pozostałe kary, kolejno na 700 tys. zł oraz 550 tys. zł, dotyczą natomiast nieprzekazania informacji o braku realizacji zakupu wierzytelności na rynku hiszpańskim (spółka utraciła na tym 6,1 mln euro depozytu) oraz 21-krotnego niepoinformowania o niewywiązaniu się z obligacyjnych zobowiązań w terminie. Według KNF, zatajenie tych informacji pozbawiło inwestorów możliwości dowiedzenia się o pogłębiających problemach płynnościowych GetBacku (obecnie Capitea).

Za analogiczne do Konrada Kąkolewskiego naruszenia KNF nałożyła też łącznie 5,8 mln zł na dwóch byłych członków zarządu GetBacku, Mariusza Brysika i Marka Patułę.

„Działania Konrada Kąkolewskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji prezesa zarządu spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych” – podano w komunikacie.

Jak wskazano, maksymalny wymiar kary za stwierdzone naruszenia to jednak 4,15 mln zł.

Wcześniej, rok tomu, Konrad Kąkolewski otrzymał od KNF 900 tys. zł kary za naruszenia przy sporządzaniu śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.

Lada moment od wybuchu afery GetBacku minie cztery i pół roku. Do tej pory do sądu trafiły cztery akty oskarżenia, obejmujące blisko 50 osób. Wśród oskarżonych jest właśnie Konrad Kąkolewski oraz członkowie zarządu GetBacku, a także między innymi byli prezesi i członkowie zarządu Idea Banku, który prowadził dystrybucję papierów dłużnych windykatora. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo