poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

KNF nie podoba się oferowanie obligacji korporacyjnych przez banki

Emil Szweda, Obligacje.pl | 29 maja 2018
„W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego nie jest odpowiednim proaktywne oferowanie takich (korporacyjnych) obligacji przez banki inwestorom indywidualnym” – napisała KNF we wtorkowym komunikacie.

Dopisano także, że uwaga dotyczy tych klientów banków, którzy w danej instytucji posiadają środki o wartości nie wyższej niż podlegające ochronie z tytułu gwarantowania depozytów (równowartość 100 tys. EUR – red.), które w przekonaniu klientów objęte są systemem gwarantowania.

Zdaniem KNF instytucje (banki, pośrednicy), zwracając się do inwestorów, powinny uwzględniać indywidualną sytuację klientów, ich wiedzę i doświadczenie na rynku kapitałowym, a inwestorzy, którym w miejsce depozytów oferuje się obligacje powinni być informowani o charakterze i konstrukcji obligacji jako instrumentu nie stanowiącego lokaty bankowej, jak i o konieczności dywersyfikacji inwestycji. Zdaniem Komisji banki powinny odgrywać większą rolę w zakresie podnoszenia świadomości ich klientów co do ryzyka i potrzeby dywersyfikacji inwestycji. Napisano także, że stosunek między bankiem a jego klientem, któremu są świadczone usługi bankowe i maklerskie, jest o wiele bardziej złożony niż zwykła relacja firmy inwestycyjnej z inwestorem poszukującym różnych możliwości inwestowania środków pieniężnych.

Komentarz Obligacje.pl

Wtorkowy komunikat Komisji bez wątpienia nawiązuje do przypadku oferowania obligacji GetBacku klientom banków (wiadomo, że oferowały je Idea Bank i Lion’s Bank) i jest formą ostrzeżenia przed kontynuacją podobnej praktyki w przyszłości. Z drugiej strony KNF nie widzi niczego nagannego w oferowaniu podobnych instrumentów przez firmy inwestycyjne, czyli domy maklerskie, gdzie klienci poszukujący podobnych instrumentów mogą się z nimi zapoznać. To rozróżnienie jest kluczowe dla przyszłości rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, z komunikatu nie wynika bowiem, by Komisja była zasadniczo przeciwna oferowaniu takich instrumentów jak obligacje korporacyjne inwestorom indywidualnym, pod warunkiem jednak, że nie robią tego banki (a w każdym razie – nie aktywnie) jako instytucje zaufania publicznego. Ponieważ już wcześniej znowelizowano ustawę o obrocie instrumentami finansowymi w sposób uniemożliwiający oferowanie obligacji podmiotom nie posiadającym licencji (w każdym razie w ramach prawa), inwestorzy zainteresowani obligacjami korporacyjnymi powinni polegać na usługach firm inwestycyjnych, ich agentom, względnie bezpośrednio emitentom obligacji, którzy także mają prawo ich bezpośredniego oferowania.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje