niedziela, 05 lipca 2020

Newsroom

KNF prowadzi postępowanie wobec byłych menedżerów GetBacku

msd | 03 marca 2020
Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła z urzędu postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar na sześciu byłych członków windykatora, a także na sześciu byłych i obecnych członków jego rady nadzorczej.

Prowadzone przez KNF postępowania dotyczą wielokrotnego naruszenia przez GetBack obowiązków informacyjnych, za co sama spółka już wcześniej została ukarana kwotą 500 tys. zł. Mowa między innymi o nienależytym sporządzeniu sprawozdań finansowych, a także niewykonaniu obowiązku publikacji części sprawozdań. 

Postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowań wobec byłych członków zarządu spółki oraz byłych i obecnych członków jej rady nadzorczej KNF wydała w połowie stycznia, lecz poinformowała o tym dopiero siedem tygodni później w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowań umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa. Informacja ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji faktyczno-prawnej spółki, wobec której zatwierdzono układ z wierzycielami – poinformowano w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z ustawą o ofercie, na którą powołuje się nadzorca, byłym członkom zarządu GetBacku grozi do 1 mln zł kary pieniężnej, a byłym i obecnym członkom jego rady nadzorczej do 100 tys. zł.

Afera GetBacku liczy 64 podejrzanych, z czego wobec 21 osób stosowano tymczasowy areszt. W areszcie pozostają obecnie cztery osoby, w tym Konrad K., były prezes spółki. 

W styczniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach instytucji państwowych wobec GetBacku, w którym najmocniej oberwało się UKNF. Nadzorca część ustaleń Izby uznał natomiast za „dyskusyjne” i „wątpliwe”. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje