niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

KNF ukarała byłych członków rady nadzorczej GetBacku

msd | 16 września 2021
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła łącznie 465 tys. zł kar pieniężnych na sześciu byłych członków rady nadzorczej windykatora. Decyzję tłumaczy rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę, którą nadzorowali.

Wśród ukaranych przez KNF osób znaleźli się Alicja Kornasiewicz, Jarosław Śliwa, Rune Mou Jepsen, Wojciech Łukawski, Rafał Morlak i wreszcie Kenneth William Maynard, który krótko po wybuchu afery został też oddelegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa i członka zarządu GetBacku. Każdej z wymienionych osób nadzorca zarzuca po kilkanaście naruszeń, które sprowadzają się do zamieszczania przez spółkę nieprawidłowych i nierzetelnych danych w raportach okresowych. Dodatkowo Kenneth William Maynard w okresie sprawowania funkcji członka zarządu miał się też dopuścić nieopublikowania w terminie dwóch raportów okresowych.

„Sposób wykonywania nadzoru nad GetBack przez ukaranych członków rady nadzorczej był następczy i nieskuteczny. Nie interesowali się oni zagadnieniami prezentowanymi przez zarząd spółki, zawierzając zarządowi spółki, że dane przez niego prezentowane są prawdziwe. Członkowie organu nadzorczego spółki przyjmowali, że przedstawiane przez zarząd ponadprzeciętne wyniki osiągane przez spółkę są zgodne ze stanem faktycznym. Nie weryfikowali czy wynikają one z sytuacji faktycznych czy jedynie zabiegów rachunkowych, ani nie byli wnikliwi wobec przedstawianych im danych, nie wykonując prawidłowo swoich ustawowych kompetencji” – wyjaśnia KNF.

Jak wskazano, Komisja nie przypisuje ukaranym bezpośredniej odpowiedzialności za dokonanie naruszeń, bo to zarząd za nimi stał. Zarzuty KNF dotyczą natomiast sposobu sprawowania nadzoru.

„Członkowie rady nadzorczej, nie wykazali należytej staranności i czujności, co mogło przyczynić się do niewykrycia nieprawidłowości w sprawozdawczości spółki. Wszystkie te okoliczności świadczą o tym, że członkowie rady nadzorczej spółki nie zapewnili stałego i odpowiedniego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności spółki” – podano także.

Według KNF, postępowanie członków rady nadzorczej GetBacku należy ocenić jako nieakceptowalne. 

„Stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje spółki opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez spółkę. Dlatego też Komisja zdecydowała o nałożeniu kar na członków rady nadzorczej GetBack w granicach od 65% do 80% maksymalnego zagrożenia” – przekazała KNF.

Wcześniej Komisja karała już byłych członków zarządu GetBacku, za wyjątkiem tylko prezesa Konrada K., który nadal przebywa w areszcie.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo