sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

KNF ukarała menedżerów z Prosper Capital DM

msd | 18 września 2023
Nałożone na zarząd brokera kary pieniężne mają związek z marcową decyzją Komisji o cofnięciu Prosperowi zezwolenia na oferowanie instrumentów finansowych.

Nadzorca nałożył po 200 tys. zł kary pieniężnej na Piotra Teleona oraz Adama Narczewskiego, zajmujących kolejno stanowisko prezesa i wiceprezesa Prosper Capital Domu Maklerskiego. Ponadto, 100 tys. zł kary otrzymał też Grzegorz Droszcz, były wiceprezes Prospera, który przed kilkoma miesiącami był już karany przez KNF, ale za działalność z czasów pełnienia funkcji dyrektora sprzedaży w Copernicusie Securities. 

Według wyjaśnień Komisji, najnowszy wysyp kar dla menedżerów Prospera związany jest z marcową decyzją wobec brokera, w której nałożono na niego 1,2 mln zł kary pieniężnej, a także ograniczono mu pole działalności poprzez cofnięcie zezwolenia na oferowanie instrumentów finansowych oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych. KNF uznała bowiem, że prezes, wiceprezes oraz były wiceprezes byli odpowiedzialni między innymi za to, że dom maklerski kierował do klientów nierzetelne i mogące wprowadzać w błąd informacje podczas emisji obligacji.

W marcu, po otrzymaniu kary, Prosper Capital DM bronił się tym, że nałożona kara jest nieadekwatna do przypisywanych mu naruszeń i dotyczy zdarzeń z przeszłości, po których podjęto działania naprawcze. Broker zapowiedział wówczas podjęcie „wszelkich przysługujących mu środków prawnych”.

W przeszłości Prosper Capital wyróżniał się wysoką aktywnością na polu obligacji korporacyjnych podwyższonego ryzyka, które kierowano do inwestorów indywidualnych. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo