sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

KNF wszczęła postępowania wobec byłego zarządu i nadzoru GetBacku

msd | 23 lutego 2022
Po 3,5 roku od wybuchu afery Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowania administracyjne wobec byłych członków zarządu oraz członków rady nadzorczej dawnego GetBacku (dziś Capitea).

Wszczęte przez KNF postępowania dotyczą naruszenia obowiązków informacyjnych i obejmują sześciu były członków zarządu windykacyjnej spółki, a także sześciu byłych członków jej rady nadzorczej. Postępowanie Komisji objęło także członka rady nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji w zarządzie GetBacku. 

Jak wyjaśnia KNF, wszczęcie postępowań wobec byłych członków organów windykacyjnej spółki jest konsekwencją wydania w grudniu ubiegłego roku ostatecznej decyzji nakładającej na nią kary pieniężne za wielokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych.

„Konsekwencją tych naruszeń był brak rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji oraz o pogłębianiu się problemów z płynnością spółki. Komisja oceniła, że wszystkie zidentyfikowane naruszenia miały charakter rażący. Do naruszeń doszło w okresie pełnienia funkcji przez byłych członków zarządu spółki oraz przez byłych członków rady nadzorczej spółki” – przekazano w komunikacie Komisji.

Do wszczęcia wymienionych przez nadzorcę postępowań dojść miało w grudniu ubiegłego roku i styczniu tego roku, o czym KNF informuje dopiero 23 lutego. Być może nieprzypadkowo, dziś bowiem właśnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza proces w sprawie GetBacku. Na ławie oskarżonych ma zasiąść 16 osób, w tym były prezes spółki, a także byli menedżerowie Idea Banku, który sprzedawał obligacje GetBacku na dużą skalę. 

Dwa tygodnie temu Komisja wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy kary nałożone w grudniu 2020 r. oraz lipcu 2021 r. na czterech byłych członków zarządu GetBacku (łącznie 3 mln zł). Wśród nich na razie nie było Konrada K., byłego prezesa spółki, który we wrześniu 2021 r. otrzymał od KNF 0,9 mln zł kary pieniężnej.

W 2021 r. KNF nałożyła też sześć kar pieniężnych na byłych członków rady nadzorczej windykatora. Wśród nich byli: Alicja Kornasiewicz (75 tys. zł), Jarosław Śliwa (65 tys. zł), Rune Mou Jepsen (80 tys. zł), Wojciech Łukawski (80 tys. zł), Rafał Morlak (70 tys. zł) oraz Kenneth William Maynard (95 tys. zł). Przy czym w przypadku ostatniego z nich kara obejmuje też około trzytygodniowy okres z przełomu kwietnia i maja 2018 r., gdy tuż po wybuchu afery chwilowo pełnił obowiązki prezesa.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo