środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła dwa prospekty emisyjne długu Alior Banku

msd | 25 sierpnia 2022
Zatwierdzone przez nadzorcę dokumenty dotyczą kolejno bankowych papierów wartościowych oraz obligacji Alior Banku.

Obligacyjny prospekt Aliora sporządzony został w związku z publiczną ofertą i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu papierów o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł, które będą mogły zostać uplasowane w ramach wieloletniego programu emisji do 5 mld zł.

W przypadku bankowych papierów wartościowych (BPW) prospekt Aliora ponownie dotyczy zaś długu, który bank może emitować w ramach istniejącego programu do 5 mld zł. Poprzedni prospekt dla niego wygasł bowiem z końcem 2021 r., a na bazie BPW Alior oferował klientom głównie tzw. produkty strukturyzowane.

Na GPW notowane są trzy serie podporządkowanego długu Alior Banku z terminami spłaty w latach 2024-2025 (czwarta notowana jest tylko na rynku hurtowym BondSpot). Najbardziej płynna seria ALR1025 kwotowana jest przez sprzedającego na 99,4 proc. wartości nominalnej.

Alior Bank jest jednym z kilku kredytodawców, którzy w ostatnich miesiącach musieli rezygnować z planów emisji podporządkowanych obligacji.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje