niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Getin Noble Banku

ems | 10 stycznia 2018
Na jego podstawie bank będzie mógł przeprowadzić publiczne emisje obligacji podporządkowanych o wartości 750 mln zł.

Tym razem jednak obligacje nie trafią do drobnych inwestorów, którym oferowano udział w sześciu poprzednich programach (jeden z nich nie był jednak realizowany). Zgodnie z październikową rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego nominalna wartość jednej obligacji podporządkowanej banku nie może być niższa niż 400 tys. zł (wcześniej bank przyjmował minimalne zapisy od 25 tys. zł). Jeśli nowe emisje trafią do obrotu, to tylko do hurtowego rynku BondSpot, co bank zapowiedział już wcześniej.

Nowa emisja będzie zatem kierowana do klientów private bankingu lub klientów instytucjonalnych, o ile bank znajdzie odpowiednie argumenty by przekonać tych ostatnich. 

Getin Noble Bank realizuje bowiem program naprawczy, w ostatnich kwartałach regularnie przynosi straty, a obligacjom podporządkowanym – w razie kłopotów banku – bliżej do akcji niż obligacji. Bank może w razie konieczności np. zawiesić ich obsługę, przesunąć datę wykupu lub nawet umorzyć i skonwertować na akcje.

Na Catalyst notowanych jest 41 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego 39 serii stanowi dług podporządkowany. Z najwyższymi rentownościami, niekiedy przekraczającymi 9 proc. brutto, wyceniane są papiery zapadające w latach 2019-2021.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje