sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Kolejne 4,3 mln zł dla Goluba

msd | 25 marca 2020
Należąca do deweloperskiej grupy spółka Golub GetHouse MLT uplasowała 18-miesięczne papiery w złotych i euro, wynika z rejestru KDPW.

Warte 3,86 mln zł obligacje oprocentowane są na stałe 7 proc. Natomiast dla długu na 100 tys. euro kupon ustalono o 1 pkt proc. niżej.

Jak wynika z danych gromadzonych przez Obligacje.pl, spółka Golub GetHouse MLT wyemitowała w tym roku siedem serii obligacji o łącznej wartości nominalnej prawie 16,8 mln zł.

Żadne z obligacji emitowanych przez spółki z deweloperskiej grupy Golub GetHouse nie są notowane na GPW.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje