piątek, 27 kwietnia 2018

Newsroom

Kolejne listy PKO Banku Hipotecznego na Catalyst

msd | 06 lipca 2017
Bank wprowadził do obrotu wyemitowane w drugiej połowie czerwca stałokuponowe listy zastawne, za które płaci 2,69 proc. przy czteroletnim (51-miesięcznym) okresie spłaty.

Debiutujące na Catalyst obligacje PKO Banku Hipotecznego warte są 265 mln zł. Była to największa dotychczas przeprowadzona w Polsce emisja listów zastawnych o stałym oprocentowaniu.

Trzy wcześniejsze serie listów PKO BH oprocentowane są na WIBOR 3M plus 0,59-0,69 pkt proc. marży, za wyjątkiem małej pilotażowej serii z grudnia 2015 r. (0,75 pkt proc. marży).

Warte 265 mln zł papiery trafiły do 12 inwesotrów, a 45 proc. emisji objęły krajowe instytucje finansowe.

Z uwagi na niski kupon, uplasowanie emisji wśród instytucji oraz nominał jednego listu sięgający 500 tys. zł zainteresowanie inwestorów detalicznych papierami PKO BH na rynku wtórnym będzie najpewniej bliskie zera, czego przykładem są starsze emisje – cztery denominowane w złotych i dwie w euro.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje