czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Kolejne obligacje Arche w giełdowym obrocie

msd | 11 kwietnia 2018
Stołeczny deweloper wprowadził na Catalyst wyemitowane w sierpniu zeszłego roku trzyletnie papiery, za które płaci WIBOR 3M plus 4,2 pkt proc. marży.

Warte 10 mln zł obligacje uplasowano w niepublicznej ofercie, w której udział wzięło 93 inwestorów. Zgłoszony przez nich popyt wymagał dokonania prawie 58-proc. redukcji.

Arche zagwarantowało sobie w warunkach emisji prawo do przedterminowego wykupu długu, z czego może korzystać w dniach płatności odsetek, począwszy od sierpnia tego roku. Za wcześniejszą spłatę spółka może wypłacić obligatariuszom premię, która zależnie od terminu wyniosłaby 1 lub 0,5 proc. nominału. Premia przestaje obowiązywać w dniu wypłaty przedostatniego kuponu (maj 2020 r.).

Na zabezpieczenie obligacji ustanowiono hipotekę umowną na lokalach o najwyższym pierwszeństwie do sumy 15 mln zł. Ponadto, obligatariuszy zabezpieczać mają też ustalone w warunkach emisji kowenanty, wśród których zapisano między innymi, że wskaźnik długu netto grupy Arche do jej kapitałów nie może przekroczyć 1,0x. Warunki emisji nakładają na dewelopera także ograniczenia w wypłacie dywidendy, jej wartość nie może bowiem przekroczyć 10 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Debiutujące obligacje ACH0820, którymi do godz. 14.15 wciąż nie handlowano, dołączają do dwóch starszych emisji Arche znajdujących się na Catalyst. Uplasowane w 2016 r., także trzyletnie, papiery serii A i B, różnią się przede wszystkim marżą (4,4 pkt proc.) oraz kowenantem dług netto/kapitały własne (limit do 0,7x). Na obligacjach tych do transakcji dochodzi sporadycznie, nie częściej niż kilka razy w miesiącu.

Więcej wiadomości o Arche Sp. z o.o.

 • Arche poprawiło cash flow

  18 kwietnia 2019
  Deweloper odnotował wyższe wpływy netto z działalności operacyjnej, a jednocześnie zmniejszył nakłady inwestycyjne. Wprawdzie zadłużenie odsetkowe od tego nie spadło, ale przynajmniej przybyło środków pieniężnych. W większości zablokowanych jednak na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Arche miało 5,8 mln zł zysku netto w I półroczu

  02 października 2018
  Wynik netto deweloperskiej grupy spadł o 68,1 proc. r/r, ale ma się to zmienić, ponieważ na II połowę roku przewidziano dopuszczenie do użytkowania większości prowadzonych inwestycji. Zadłużenie finansowe netto ani drgnęło, a wzrost pozostałych zobowiązań wynikał z otrzymanych zaliczek.
  czytaj więcej
 • Emisja i2 Development może przełamać rynkowe lody

  15 czerwca 2018
  W warunkach emisji deweloper nie zaoferował inwestorom dodatkowej premii ignorując w ten sposób nastroje, które pogorszyły się po aferze GetBacku. Wkrótce przekonamy się, czy słusznie.
  czytaj więcej
 • Arche miało 80 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych w 2017 r.

  06 czerwca 2018
  Jak na dewelopera o aktywach rzędu 660 mln zł to kwota imponująca, ale też sprawnie wydana na kolejne inwestycje. Zadłużenie pozostało pod kontrolą, choć gotówka jak zwykle „nie obciążała” kasy firmy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje