sobota, 25 maja 2019

Newsroom

Komentarz do projektu ustawy dot. firm pożyczkowych: Czy ustawodawca próbuje ograniczać koszty wszelkich finansowań?

Piotr Ćwiertniewski, radca prawny, wspólnik w kancelarii BSWW | 14 grudnia 2016
Przychody firm pożyczkowych z tytułu chwilówek zostaną ograniczone nawet o 60 proc. Dla zmian tak drastycznie ingerujących w funkcjonowanie branży proponuje się 14-dniowe vacatio legis. Ustawodawca mocniej niż w firmy pożyczkowe i banki, uderza w firmy inwestycyjne i social lending. Powyższe rodzi pytanie o cel i skutki takich działań. Firmy pożyczkowe alarmują, że będzie to oznaczało koniec ich działalności.

W mojej ocenie, propozycje dalszego ograniczenia pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, to raczej zbyt pochopnie podjęta decyzja niż realne zamierzenie legislacyjne. Większa część uzasadnienia jak i oceny skutków regulacji poświęcone są projektowanym przepisom karnym i w tym zakresie widać przemyślane działania ustawodawcy. Cześć dotycząca ograniczania pozaodsetkowych kosztów wygląda jak przyszyta w ostatniej chwili – w pośpiechu i niestarannie. Zaniechano oceny zarówno funkcjonowania obecnych limitów tych kosztów jak i wpływu dalszych takich ograniczeń na sektor firm pożyczkowych. Nie przypuszczam, by ustawodawca po doświadczeniach z ustawą hazardową, podjął ryzyko niezamierzonego „wypchnięcia” z rynku firm pożyczkowych. Nie tylko są one pracodawcami i podatnikami. Przede wszystkim działają legalnie i są „kontrolowalne” dla organów państwa. Trudno natomiast będzie chronić konsumenta, gdy ze względu na przeregulowanie rynku, pożyczka chwilówka będzie dostępna jedynie w szarej strefie czy w zagranicznych serwisach pożyczkowych. Na tym problem się jednak nie kończy. Projektowany art. 387(1) kodeksu cywilnego ustala jeszcze ostrzejsze limity dla kosztów związanych z uzyskaniem świadczenia pieniężnego. Proponowany w tym przypadku próg odsetek maksymalnych i odsetek za opóźnienie, nie tylko ograniczy do tego poziomu koszt pożyczek peer-to-peer, ale też koszt finansowania udzielanego przez inne podmioty niż firmy pożyczkowe. Zestawiając jednak projekt z uzasadnieniem, przepis ten wygląda na obarczony omyłką redakcyjną, gdzie zapomniano ograniczyć zakres jego stosowania do konsumentów.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje