poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Komornik zajął część aktywów GetBacku

msd | 01 lipca 2019
W związku ze sporem o zapłatę sąd ustanowił zabezpieczenie na aktywach GetBacku o wartości około 47,3 mln zł. Ostateczna wartość zajęcia komorniczego jest jednak niższa, a całą sprawę ma rozwiązać Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan.

Wartość zabezpieczenia udzielonego spółce Globus na aktywach GetBacku wyniosła około 47,3 mln zł i objęła wierzytelności przysługujące windykatorowi od easyDebt NSFIZ oraz instrumenty finansowe znajdujące się w czterech innych funduszach sekurytyzacyjnych. GetBack zawarł jednak ze spółką Globus umowę typu stand-still, w której strony postanowiły, że zajęcie komornicze zostanie ograniczone do 918 certyfikatów inwestycyjnych Centauris 2 NSFIZ. Ich wartość ma wynosić co najmniej 20 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, GetBack otrzymał postanowienie komornika w sprawie umorzenia postępowania zabezpieczającego w pozostałym zakresie, czyli obejmującym inne aktywa niż certyfikatay funduszu Centarius 2 NSFIZ.

Spór dotyczy umowy inwestycyjnej z 2017 r. pomiędzy GetBackiem, a Globusem, który działał wtedy jeszcze pod nazwą Voelkel. Chodzi o transakcję na akcjach Lens Finance, firmy pożyczkowej GetBacku, wcześniej znanej jako Neum Pretium. W 2018 r. GetBack zawiązał 56,7 mln zł rezerwy w związku z tą umową inwestycyjną. 

Być może spór rozwiązać pomoże Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, gdzie Globus złożył pozew przeciwko GetBackowi o zapłatę 48,9 mln zł.

Emitent nie uznaje zasadności powództwa w całości i zastosuje przeciwko temu powództwu odpowiednie środki prawne – poinformował GetBack.

Sam pozew, jak wskazano, jest elementem umowy stand-still pomiędzy GetBackiem a Globusem.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje