czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

msd | 30 września 2022
Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.

Zgodnie z decyzją Funduszu, 3 października działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do banku pomostowego, którego właścicielami są BFG oraz niedawno utworzony przez osiem największych banków komercyjnych Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). Do Banku BFG trafią wszystkie depozyty i kredyty w złotych. Z operacji wyłączone zostaną natomiast kredyty walutowe, te bowiem zostają w GNB.

„Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking” – poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wszczęcie procesu przymusowej restrukturyzacji Fundusz tłumaczy „bardzo złą sytuacją kapitałową” banku. Według sporządzonego przez audytora oszacowania, GNB miał 3,6 mld zł ujemnych kapitałów własnych, co oznacza, że aktywa banku nie wystarczyłyby na pokrycie jego zobowiązań.

„Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości Getin Noble” – wyjaśniono w osobnej informacji o przyczynach i skutkach wszczęcia przymusowej restrukturyzacji.

„Mimo wezwań kierowanych m.in. do głównego akcjonariusza do dokapitalizowania banku, podejmowane przez Getin Noble Bank S.A. działania nie zapewniły przywrócenia wymaganego przez prawo poziomu funduszy własnych” – podano także.

Na pokrycie określonych w oszacowaniu strat GNB umorzeniu uległy wszystkie akcje i podporządkowane obligacje banku. Tych ostatnich było 705,7 mln zł w 17 seriach, w tym 16 na rynku Catalyst, gdzie ostatnimi czasy notowane były w większości po około 25-35 proc. nominału.

Według informacji podanych przez Funduszu, łączna kwota niezbędna do ustabilizowania sytuacji i pokrycia strat GNB to 10,34 mld zł, z czego 6,87 mld zł pochodzić będzie ze środków BFG, a pozostałe 3,47 mld zł ze środków SOBK.

Jak wyjaśniono, działania BFG prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim. Przed wszczęciem procedury resolution Fundusz miał zaś prowadzić konsultacje z Komisją Europejską.

Dzień wcześniej KNF nałożyła na Leszka Czarneckiego 20 mln zł kary za niewywiązanie się zobowiązania inwestorskiego do dokapitalizowania GNB.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst