czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Krajowy rynek obligacji korporacyjnych wzrósł o 61 proc. w 2021 r.

Michał Sadrak | 03 stycznia 2022
Pół tysiąca emisji na niemal 60 mld zł, dłuższe tenory i nadal zaskakująco wysoki udział stałokuponowego długu, często także dwucyfrowego – to niektóre wnioski z przygotowanego przez Obligacje.pl podsumowania 2021 r.

Co prawda, w minionym roku firmy ponownie wyemitowały około pół tysiąca serii korporacyjnego długu (497 wobec 503), ale wartość tych emisji wzrosła o 61 proc. r/r do 59,9 mld zł. I tym razem ponad połowę z tego przypadało na krótkoterminowe papiery o terminach zapadalności poniżej 12 miesięcy, które regularnie emitują przede wszystkim spółki należące do dużych grup bankowych. Samych krajowych emisji od około 12 miesięcy wzwyż doliczyliśmy się natomiast 391 (396 w 2020 r.), a ich łączna wartość to 26,3 mld zł, tj. o 76 proc. więcej niż przed rokiem. 

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości kategorii Emisje