niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Kruk przeprowadzi emisję obligacji do 115 mln zł

msd | 25 marca 2019
Windykacyjna spółka zamierza zaproponować inwestorom sześcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne. Emisja będzie mieć charakter oferty niepublicznej.

Wartość oferty przy jednoczesnym ograniczeniu liczby adresatów do nie więcej niż 149 inwestorów pozwala sądzić, że tym razem Kruk zamierza pożyczyć pieniądze od instytucji.

Kruk na razie nie ujawnia wysokości oprocentowania. Poprzednim razem, w październiku, gdy oferował obligacje inwestorom instytucjonalnym (35 mln zł), wysokość kuponu ustalono na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży, ale przy pięcioletnim okresie spłaty. 

Nowa emisja ma zostać przeprowadzona do 30 czerwca tego roku. W najbliższych tygodniach Kruk na pewno natomiast nie wyjdzie na rynek z ofertą publiczną.

Dwa tygodnie temu wrocławski windykator przedterminowo wygasił program publicznych emisji. Wprawdzie przyjął też kolejny, tym razem do 700 mln zł, ale zanim ewentualnie dojdzie do nowej oferty, spółka potrzebować będzie zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF.

Przed zamknięciem poprzedniego programu emisji publicznych Kruk zdążył jeszcze na przełomie stycznia i lutego pozyskać 25 mln zł z oferty skierowanej do inwestorów detalicznych. Także i w tym przypadku windykator oferował WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży na pięć lat.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery, zapadające w latach 2023-2024, rynek wycenia w okolicach 5,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje