wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Kwietniowa emisja Atalu debiutuje na Catalyst

msd | 07 czerwca 2019
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 100 mln zł niezabezpieczone dwuletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Bazowa marża debiutujących obligacji AT10421, którą ustalono na 1,9 pkt proc., może wzrosnąć o 0,35 pkt proc. lub 0,8 pkt proc., jeśli deweloperska grupa przekroczy wskaźnik dług netto/kapitały własne kolejno na poziomie 0,6x lub 0,8x (bez uwzględnienia zadłużenia wobec dominującego akcjonariusza). Przełamanie wskaźnika zadłużenia na poziomie 0,8x byłoby równocześnie naruszeniem warunków emisji.

W istocie, warunki emisji nie odbiegają od tych, które spółka ustaliła podczas poprzedniej oferty, zamkniętej w październiku 2018 r.

Na rynku pierwotnym warte 100 mln zł papiery dłużne objęło 24 inwestorów instytucjonalnych. Oferta była prowadzona w trybie niepublicznym.

- Warunki emisji obligacji serii AP z punktu widzenia spółki, jak i inwestorów są atrakcyjne. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji finansowych, ponieważ jesteśmy doświadczonym oraz wiarygodnym partnerem. Zamierzamy dalej regularnie pozyskiwać środki na rozwój działalność z rynku kapitałowego – zapowiedział Zbigniew Juroszek, prezes Atalu, cytowany w komunikacie prasowym.

W piątek do południa nie handlowano debiutującymi papierami AT10421. 

Na Catalyst notowane są też trzy inne emisje Atalu, a do transakcji nimi także nie dochodzi.

W maju deweloper wykupił papiery dłużne na 40 mln zł. Kolejna spłata, tym razem na 80 mln zł, czeka go w październiku. Wcześniej, w lipcu, spółka wypłaci 182 mln zł dywidendy.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje