niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

LC Corp przyjął program emisji obligacji

msd | 03 października 2018
Wartość programu to 400 mln zł. W jego ramach deweloper będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji.

Dług emitowany będzie „w oparciu o bieżące potrzeby spółki”, a oferty prowadzone będą w trybie niepublicznym. Umowę na realizację programu LC Corp zawarł z mBankiem.

Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA – poinformował LC Corp.

Bliższe warunki i termin pierwszej emisji nie są na razie znane. W ostatniej ofercie, z lutego tego roku, deweloper proponował WIBOR 6M plus 3,2 pkt proc. za czteroletni niezabezpieczony dług. Oferta, podobnie jak i starsze emisje, kierowana była do inwestorów instytucjonalnych.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji LC Corp, a najbliższy wykup czeka spółkę już 30 października (30 mln zł). Do transakcji papierami dewelopera dochodzi rzadko lub wcale. Najdłuższa seria LCC0622 w ostatniej transakcji, z 28 września, wyceniana była na 100,3 proc. nominału, co oznacza w jej przypadku 4,83 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o LC Corp S.A.

 • LC Corp na razie nie sprzeda biurowców

  04 grudnia 2018
  W związku z „niemożliwością akceptacji warunków transakcji zaproponowanych przez potencjalnego kupującego” deweloper odstąpił od dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży czterech biurowców.
  czytaj więcej
 • Wciąż wysoka płynność LC Corp

  19 listopada 2018
  Pomimo wypłaty dywidendy wrocławski deweloper utrzymał saldo gotówki na poziomie bliskim 0,5 mld zł. To wystarczająco dużo, żeby pokryć wszystkie krótkoterminowe zobowiązania pomniejszone o zaliczki otrzymane od nabywców mieszkań.
  czytaj więcej
 • LC Corp chce sprzedać cztery biurowce

  31 października 2018
  Deweloper zawarł list intencyjny w sprawie sprzedaży czterech biurowców, w tym warszawskiego Wola Center. Łączną cenę sprzedaży ustalono na 275 mln euro, czyli dwukrotnie powyżej wyceny bilansowej projektów z końca I półrocza.
  czytaj więcej
 • LC Corp wyemitował dwie serie obligacji

  19 października 2018
  Deweloper uplasował dwu- i czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł w ramach uchwalonego na początku miesiąca programu emisji do 400 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje