poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Lokum Deweloper ustalił termin wcześniejszej spłaty obligacji

msd | 05 marca 2021
Papiery dłużne LKD0621 o wartości 88 mln zł zostaną przedterminowo spłacone 29 marca, ustaliła spółka.

Zapowiedź przedterminowej spłaty obligacji poprzedziło uplasowanie nowej serii długu o wartości 100 mln zł. Część nowej emisji (12 mln zł) rozliczono poprzez odkup starszych papierów LKD0621, których wartość spadła do 88 mln zł. I to właśnie one zostaną przedterminowo spłacone 29 marca.

Obok kapitału, obligatariusze otrzymają także należne odsetki, naliczone do 29 marca. Inwestorom nie przysługuje natomiast dodatkowa premia za wcześniejszy wykup.

W piątek po południu papiery LKD0621 kwotowane były na 99,7/99,98 proc. nominału (bid/ask). 

Za 3,5-letnie niezabezpieczone papiery uplasowane w ramach emisji refinansującej Lokum Deweloper zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Nowy dług, po kilkunastoprocentowej redukcji, objęło 43 inwestorów.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje