środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Loyd nie wykupi obligacji; złoży wniosek o upadłość

msd | 28 marca 2017
Spółka nie ma środków na spłatę zapadających 30 marca papierów dłużnych serii D o wartości nominalnej 3 mln zł. Do 30 kwietnia złoży wniosek o ogłoszenie upadłości.

Loyd rozwiązał umowę z domem maklerskim, który miał przeprowadzić dla spółki emisję obligacji do 15 mln zł. Tym samym emitentowi nie udało się pozyskać refinansowania, czego domyślać można się było i wcześniej, gdy złożono obligatariuszom ofertę wykupu długu beż pośrednictwa KDPW.

(…) środki finansowe pozostające w dyspozycji emitenta oraz należności krótkoterminowe emitenta nie są wystarczające do uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji serii D, których termin spłaty przypada na dzień 30 marca 2017 roku – poinformował Loyd.

Konsekwencją braku wykupu mają być przygotowania do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Spółka daje sobie na czas na jego złożenie do 30 kwietnia. Niezależnie od tego Loyd wciąż „analizuje możliwości pozyskania finansowania poprzez użycie dostępnych emitentowi metod”. Chodzić ma o dokapitalizowanie lub dług, od obligacji, przez kredyt, po pożyczkę.

W wywiadzie opublikowanym 16 marca na łamach Obligacje.pl Bartosz Kaczmarczyk, prezes Loyd, przekonywał, że spółka obecnie nie rozważa emisji akcji. Wskazywał także na dobre wyniki grupy po restrukturyzacji oraz plany zwiększenia skali działalności, w tym poprzez akwizycje.  

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium