piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Wywiad: Jesteśmy jedyną firmą, która ma tak szeroką ofertę

pytania przygotował Michał Sadrak, Obligacje.pl | 16 marca 2017
Bartosz Kaczmarczyk, prezes Loyd, odpowiada na pytania redakcji Obligacje.pl.

Bartosz_Kaczmarczyk_Prezes_LoydObligacje.pl: - Grupa Loyd działa w kilku obszarach związanych z rynkiem HR, ale na razie większość przychodów pochodzi z usług outsourcingu pracowniczego. Czy na tym rynku da się rozwijać organicznie w satysfakcjonującym tempie, czy jednak konieczne są akwizycje?

Bartosz Kaczmarczyk, prezes Loyd: - Spółki z grupy Loyd notują dobre wyniki i mają perspektywy dynamicznego wzrostu organicznego. W ramach działalności na rynku usług HR specjalizujemy się w outsourcingu pracowniczym – w zeszłym tygodniu przejęliśmy 100 proc. udziałów w spółce PromoSupport, która pod względem doświadczenia, specjalizacji i pozycji rynkowej doskonale wpisuje się w struktury grupy. Dzięki tej akwizycji uzyskamy dodatkowe synergie operacyjne i finansowe, których efekt będzie widoczny już w wynikach 2017 r. 

Jednak grupa ma większe ambicje - sytuacja rynkowa jest dla nas bardzo ciekawa. Chcemy ją w pełni wykorzystać i dlatego realizujemy kolejne akwizycje. Dzięki nim zwiększamy skalę działalności, ale przede wszystkim uzupełniamy ofertę o komplementarne usługi i wchodzimy na nowe rynki.

- Czy mocny rynek pracy wspiera państwa biznes?

- Zdecydowanie tak. Sytuacja na rynku jest interesująca. Wchodzimy w niż demograficzny na rynku pracy. Jest to stały trend na kolejne 20 lat.  Niż jest tak duży i wnikliwy, że w ciągu najbliższych pięciu lat szacuje się zamknięcie 80 proc. wyższych uczelni w Polsce. Z drugiej strony, zdecydowana większość firm planuje rozbudować swoje struktury i zwiększyć zatrudnienie.

Rynek pracy wypełnia się Ukraińcami, ale zajmują się oni głównie prostymi pracami. Jest ich już ponad milion i zaledwie 0,5 proc. z nich przyjechało w innym celu niż praca. Tu pojawia się rola dla usług HR, jak chociażby aktywizacja zawodowa poszczególnych grup, czy poszukiwanie osób chcących zmienić pracę. 

Dodatkowo zwiększa się udział pracy tymczasowej. My jesteśmy jedyną firmą, która ma tak szeroką ofertę zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, dostarczając kompleksową obsługę, poza szkoleniami. Jednocześnie rośnie profesjonalizacja i świadomość na temat rynku HR, co dodatkowo wspiera zapotrzebowanie na nasze usługi.

- Loyd ma za sobą okres restrukturyzacji. Czy udało się w pełni zakończyć ten proces? Na czym on polegał i jakie efekty są oczekiwane?

- Zakończony został dopiero pierwszy etap restrukturyzacji w ramach którego m.in. sprzedaliśmy spółki nieprowadzące działalności lub niepasujące do strategii rozwoju naszej grupy. Przeprowadzone dotychczas działania restrukturyzacyjne nie tylko umożliwiły nam poprawę wyników w czwartym kwartale, lecz także dzięki nim mamy dziś organizację, która jest przygotowana na dynamiczny wzrost.

O sukcesie tych działań świadczą wyniki, które mówią same za siebie: w czwartym kwartale 2016 r. grupa osiągnęła ponad 25 mln 640 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 21 mln 80 tys. zł w 2015 r. To wzrost o ponad 17 proc. rok do roku. Zysk operacyjny w omawianym okresie wzrósł o 60 proc. do kwoty 3 mln 220 tys. zł, a zysk netto wyniósł 1 mln 50 tys. zł.

Transakcje przeprowadzone w ramach dalszych etapów procesu restrukturyzacji pomogą nam zoptymalizować strukturę giełdowej spółki oraz pozwolą przystosować ją jeszcze lepiej do planowanych przejęć. Będziemy w stanie jeszcze efektywniej zarządzać całą organizacją, zminimalizujemy koszty jej funkcjonowania, szybciej i skuteczniej będziemy reagować na zmiany zachodzące na rynku.

- Spółka zapowiedziała na marzec emisję obligacji do 15 mln zł. Dotychczas Loyd plasował emisje co najwyżej na niskie kilka milionów zł. Czy to znaczy, że plany akwizycji są aż tak duże?

- Akwizycje to ważny element naszej strategii. Jednak pozyskane środki przeznaczamy również na inne cele. Oprócz spłaty poprzednich obligacji, będziemy też inwestowali w zwiększenie skali naszej działalności w Niemczech. To ważny kierunek, z którym wiążemy istotne nadzieje.

- Jaką część wpływów z emisji spółka potrzebuje na refinansowanie zadłużenia? Czy zamyka się to w 3 mln zł, które wynikają z wygasających 30 marca papierów serii D?

- Tak, z pozyskanych środków z emisji spłacane będą tylko obligacje serii D o wartości 3 mln zł.

- Czy spółka zamierza wprowadzić dług do giełdowych notowań?

- Działania mające na celu ich wprowadzenie do obrotu na ASO podejmiemy niezwłocznie po ich przydziale.

- Zeszłoroczna poprawa wyników odbyła się przy niższych przychodach. Skąd ten spadek i czy istnieje szansa na poprawę w 2017 r.?

- W zeszłym roku skupialiśmy się na reorganizacji oraz uproszczeniu struktury i modelu działalności. Spadek wynikał z jednorazowych kosztów z tym związanych, ale na wynikach już teraz widać pozytywne elementy tych działań - wyraźnie wzrosła rentowność naszej działalności, która powinna się jeszcze poprawiać w kolejnych kwartałach.

Nasza aktualna oferta jest bardzo konkurencyjna na tle innych podmiotów działających w tym sektorze gospodarki. Uwzględnia ona aktualną pozycję spółki na rynku oraz dostosowana jest do panujących obecnie uwarunkowań zewnętrznych w tym do obecnej sytuacji na rynku pracy.

Równocześnie chcemy zwiększać efektywność operacyjną całego biznesu, poszerzyć ofertę usług oraz wykorzystanie w możliwie największym stopniu efektów synergii, które będą możliwe w wyniku integracji obecnych i nowych linii biznesowych pozyskanych w wyniku działań akwizycyjnych.

Długoterminowym celem strategicznym jest zbudowanie grupy kapitałowej o strukturze holdingowej, która pod względem wartości przychodów zdobędzie istotny udział w rynku usług personalnych oraz outsourcingu pracowniczego w Polsce, plasując się na wiodącej pozycji wśród największych podmiotów na tym rynku. Na obecną chwilę trudno mówić o konkretnych liczbach, szczególnie, że spółka ich nie publikuje, ale uwzględniając skuteczne przeprowadzenie procesu akwizycji osiągnięcie 400 mln zł skonsolidowanych przychodów w perspektywie 3 lat wydaje się realna.

- Grupa księguje w rachunku wyników wysokie przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek. Czy te odsetki na bieżąco trafiają na konta? Czy zwrot pożyczek jest niezagrożony i kiedy należy oczekiwać zwrotu kapitału?

- Nie widzimy tutaj żadnego problemu. Gdyby zaczęły się one pojawiać musielibyśmy oczywiście zawiązać rezerwy, a inwestorzy zostaliby o tym poinformowani. Natomiast dziś nie widzimy żadnych ryzyk w związku z tymi pożyczkami.

- Wobec skoncentrowanego akcjonariatu Loyd posiada potencjał do pozyskania środków poprzez emisję akcji. Czy taki scenariusz jest rozważany w najbliższej przyszłości?

- Obecnie nie rozważamy emisji akcji. Wybieramy finansowanie najbardziej korzystne z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy – dziś są to obligacje.

- Dziękuję za udzielone odpowiedzi.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst